مرتب سازی بر اساس :

پیک فرهنگ

نویسنده:حیدرعلی هومن

ناشر:پیک فرهنگ

افزودن به سبد خرید
آمارتوصیفی درعلوم رفتاری هومن
قیمت:

13,500تومان

ناموجود

نویسنده:حیدرعلی هومن

ناشر:پیک فرهنگ

اندازه گیریهای روانی وتربیتی فن تهیه تست وپرسشنامه
ناموجود

نویسنده:حیدرعلی هومن

ناشر:پیک فرهنگ

تحلیل داده های چندمتغیری درپژوهش رفتاری هومن

نویسنده:محمد اخوان

ناشر:پیک فرهنگ

افزودن به سبد خرید
دف نوازی  اخوان
قیمت:

85,000تومان

ناموجود

نویسنده:حافظ شیرازی

ناشر:پیک فرهنگ

دیوان حافظ قابدار

نویسنده:دکتر حیدر علی هومن

ناشر:پیک فرهنگ

افزودن به سبد خرید
راهنمای عملی تدوین پایان نامه تحصیلی
قیمت:

38,000تومان