مرتب سازی بر اساس :

پژوهشهای فرهنگی

نویسنده:ال تی هس مر

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
اخلاق در مدیریت
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:اورویل سی واکر - هارپر دابلیو بوید - جان مالینز - ژان کلود لرش

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
استراتژی بازاریابی با رویکردی تصمیم محور
قیمت:

199,000تومان

ناموجود

نویسنده:رابرت سایمونز

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

اهرم های کنترل استراتژی
ناموجود

نویسنده:لس لومسدن

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

بازاریابی  گردشگری

نویسنده:وارن جی کیگان-مایک سی گرین

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
بازاریابی جهانی
قیمت:

520,000تومان

ناموجود

نویسنده:عبدالله زاده

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

برنامه ریزی ملی و منطقه ای جهانگردی سازمان جهانی جهانگردی
ناموجود

نویسنده:عنایت الله شهیدی-علی بلوکباشی

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

پژوهشی در تعزیه و تعزیه خوانی از آغاز تا پایان دوره قاجار در تهران
ناموجود

نویسنده:اندرو مک لنان

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

پیاده سازی استراتژی
ناموجود

نویسنده:ریچارد ال.دفت

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

تئوری طراحی سازمان جلداول

نویسنده:ریچاردال دفت

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
تئوری و طراحی  سازمان  دفت ج 2
قیمت:

21,500تومان

نویسنده:چاک.وای.گی

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
جهانگردی در چشم اندازی جامع
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:سید محمد اعرابی

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
دستنامه برنامه ریزی استراتژیک متون آموزشی مدیریت
قیمت:

110,000تومان

ناموجود

نویسنده:استیفن پی رابیننر

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

رفتار سازمانی  جلد سوم   سازمان
ناموجود

نویسنده:استیفن پی رابیننر

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

رفتار سازمانی جلد اول فرد مفاهیم نظریه ها کاربردها

نویسنده:استیفن پی رابیننر

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
رفتارسازمانی  جلد دوم   گروه مفاهیم نظریه ها کاریردها
قیمت:

19,500تومان

ناموجود

نویسنده:مسعود احمدی

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

روش تحقیق اصول و مفاهیم با رویکرد پایان نامه نویسی
ناموجود

نویسنده:کاترین مارشال -گرچن ب راس م ن

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

روش تحقیق کیفی  اعرابی و پارسائیان
ناموجود

نویسنده:بهرام قدیری

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

ساختارهای جدید در محیط های تاریخی

نویسنده:کالین مایکل هال- جان ام.جنکینز

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

افزودن به سبد خرید
سیاستگذاری  جهانگردی
قیمت:

10,000تومان

ناموجود

نویسنده:سید محمد اعرابی

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

طراحی ساختار سازمانی
ناموجود

نویسنده:موسی دیباج

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

فرهنگ و معماری 22 ماهیت معماری مجموعه مقالات
ناموجود

نویسنده:حسین سلطانزاده

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

فضاهای  ورودی در معماری سنتی ایران
ناموجود

نویسنده:حسین سلطانزاده

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران