مرتب سازی بر اساس :

علم و ادب

ناموجود

نویسنده:مهدی قالیبافیان -کامیارسلطانی عربشاهی

ناشر:علم و ادب

اجرای  ساختمانهای  بتن آرمه
ناموجود

نویسنده:محمدشکرچی-نیکلاس لیبر

ناشر:علم و ادب

بتن خود تراکم
ناموجود

نویسنده:مک کالی

ناشر:علم و ادب

پیامدهای زیست محیطی سدهای بزرگ رودهای خاموش
ناموجود

نویسنده:سیدرضادریابیگی -حسین حسینی حصاری-امیدرضایی فر

ناشر:علم و ادب

تقویت و بهسازی سازه های بتنی با مصالح FRP مفاهیم و کاربرد
ناموجود

نویسنده:وادل-دوبروولسکی

ناشر:علم و ادب

دستنامه اجرای  بتن

نویسنده:آنیل چوپرا

ناشر:علم و ادب

افزودن به سبد خرید
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ج1 ( نظریه و کاربرد )
قیمت:

250,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمدشکر چی زاده-نیکلاس علی لیبر-مارال جلیلی

ناشر:علم و ادب

راهنمای کاربردی بتن سبکدانه سازه ای
ناموجود

نویسنده:شاپور طاحونی

ناشر:علم و ادب

ساختمان های بلند
ناموجود

نویسنده:شاپور طاحونی - آرش نیری

ناشر:علم و ادب

طراحی ساختمان های بنایی
ناموجود

نویسنده:ون یووی

ناشر:علم و ادب

طراحی سازه های سرد نورد شده فولادی

نویسنده:شاپور طاحونی

ناشر:علم و ادب

افزودن به سبد خرید
طراحی سازه های فولادی جلد 2 بر اساس طراحی به روش تنش مجاز و روش حدی مبحث دهم
قیمت:

30,000تومان

ناموجود

نویسنده:کارل ا تورسن

ناشر:علم و ادب

مهندسی سواحل و بنادر

نویسنده:شاپور طاحونی

ناشر:علم و ادب

افزودن به سبد خرید
مکانیک مهندسی جلد اول استاتیک
قیمت:

40,000تومان

ناموجود

نویسنده:محمد مهدوی

ناشر:علم و ادب

هیدرولوژی عمومی ویرایش 2مهدوی

نویسنده:شاپور طاحونی

ناشر:علم و ادب

افزودن به سبد خرید
کتابهای آموزشی مهندسی عمران (برای دوره های کاردانی )کتاب دوم مقاومت مصالح
قیمت:

9,000تومان