مرتب سازی بر اساس :

استاد خردمندان

نویسنده:زینب سیدغلامی موسوی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
1191راهنما حقوق بشر در اسلام
قیمت:

6,000تومان

ناموجود

نویسنده:مومنی زاده

ناشر:استاد (خردمندان)

1230راهنماحقوق مدنی3استادی

نویسنده:نداسمیعی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
1269راهنما و بانک سوالات حقوق بین الملل خصوصی 1 انتشارات استاد
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:صباعلویان

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
1286آیین دادرسی مدنی 3
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:نرگس شیرازی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
1294روان شناسی هوش و سنجش آن استاد بر اساس کتاب تقی زاده-رضایی
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:رضاگداز

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
برنامه سازی پیشرفته
قیمت:

7,900تومان

ناموجود

نویسنده:بهروز سهرابیان

ناشر:استاد (خردمندان)

تعمیرده مدل تلویزیون رنگی پارس گراندیک ناسیونال
ناموجود

نویسنده:مکارم شیرازی

ناشر:استاد (خردمندان)

جزء سی ام (30)قرآن کریم

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
حسابداری وکنترل مالی دولتی
قیمت:

9,900تومان

نویسنده:علی جعفری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
حسابرسی 2
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:میر قربان علیزاده

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما آمار در علوم اجتماعی
قیمت:

9,500تومان

ناموجود

نویسنده:لیلاشریفی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنما آواشناسی و واج شناسی در زبان انگلیسی
ناموجود

نویسنده:علیرضا شیرگاهی

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنما اصول ترویج و آموزش کشاورزی

نویسنده:مجیدفلسفی نژاد-بابک صفاری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما اقتصاد مدیریت
قیمت:

12,500تومان

نویسنده:بهنام مرادی-مریم ریاضی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما اقتصاد کشاورزی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:محبوبه طهرانی پور-مائده نیکدادیان

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما حساب دیفرانسیل وانتگرال توابع چندمتغیره
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:محمدحسینی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق بازرگانی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:مرضیه جعفری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما حقوق جزای عمومی3
قیمت:

8,500تومان

ناموجود

نویسنده:علیرضا معیاری

ناشر:استاد (خردمندان)

راهنما خاک شناسی عمومی

نویسنده:فاطمه امیری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما دامپروری عمومی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:میثم رضایی-مریم ایمانی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما درآمدی بر سیستم های اطلاعات جغرافیایی gis
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:حمیدکمرزرین-مژگان شوشتری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما روانشناسی مرضی کودک
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:علی ابادی-امجدی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما ریاضیات گسسته
قیمت:

10,900تومان