مرتب سازی بر اساس :

شهرآشوب انتشارات

ناموجود

نویسنده:قاسم علی بازآیی-نگین برات دستجردی

ناشر:شهرآشوب انتشارات

ابزار های فن آوری اطلاعات ارتباطات
ناموجود

نویسنده:محمدرضاکاباران زاد قدیم-جلال حقیقت منفرد

ناشر:شهرآشوب انتشارات

اصول و مبانی ارزیابی کار و زمان

نویسنده:سینانعمتی زاده

ناشر:شهرآشوب انتشارات

افزودن به سبد خرید
اقتصاد مدیریت
قیمت:

12,000تومان

ناموجود

نویسنده:کمالی-دادخواه

ناشر:شهرآشوب انتشارات

بازار یابی و مدیریت بازار(عملی-کاربردی)
ناموجود

نویسنده:دکتر کامل کمالی ومهندس محمدرضا دادخواه

ناشر:شهرآشوب انتشارات

بازاریابی و مدیریت بازار (علمی -کاربردی )
ناموجود

نویسنده:منوچهرجفره-افسانه ملکمی-حسین نزاکتی علیزاده

ناشر:شهرآشوب انتشارات

بازرگانی بین الملل(تجارت و اقتصاد بین الملل) ویژه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته های مدیریت واقتصادبه زبان ساده
ناموجود

نویسنده:فرهادمصباح ایراندوست

ناشر:شهرآشوب انتشارات

تکنولوژی بتن و آزمایشگاه همراه با طرح اختلاط بتن
ناموجود

نویسنده:منوچهرجفره

ناشر:شهرآشوب انتشارات

حقوق بازرگانی حقوق تجارت علمی کاربردی به زبان ساده

نویسنده:محمدرضادادخواه

ناشر:شهرآشوب انتشارات

افزودن به سبد خرید
روابط کار و روابط صنعتی(اصول و مبانی)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:حمیدرضاکردلویی-وحیدرضامیرآبی-یلدارحمتی غفرانی-هادی طاهرپورکلانتری-حمید مهدوی راد

ناشر:شهرآشوب انتشارات

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در مدیریت و حسابداری
قیمت:

33,000تومان

نویسنده:سعیدصیاد

ناشر:شهرآشوب انتشارات

افزودن به سبد خرید
مباحث ویژه مدیریت دولتی
قیمت:

11,000تومان

ناموجود

نویسنده:وحیدرضا میرابی

ناشر:شهرآشوب انتشارات

مدیریت (مبانی و استراتژی)
ناموجود

نویسنده:حسن رنگریز - حسین محسنی

ناشر:شهرآشوب انتشارات

مدیریت استراتژیک با رویکرد مالی
ناموجود

نویسنده:محمدرضادادخواه

ناشر:شهرآشوب انتشارات

مشتری مداری
ناموجود

نویسنده:مینا جمشیدی - وحید رضا میرابی

ناشر:شهرآشوب انتشارات

نقد و بررسی تئوری های پیشرفته مدیریت در جهان فرا مدرن
ناموجود

نویسنده:فرهادمصباح ایراندوست-ایمان لطیف

ناشر:شهرآشوب انتشارات

کلیدهای شرایط عمومی پیمان وشرح وظایف و اختیارات کارفرمایان