مرتب سازی بر اساس :

پیام دانشگاهی آموزش ناب

نویسنده:امیر رضا صدرایی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آسیب شناسی روانی 1
قیمت:

45,000تومان

ناموجود

نویسنده:نفیسه صدر ارحامی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما روش تحقیق نظری در علوم اجتماعی

نویسنده:محمدرضا نظارتی زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
مبانی جمعیت شناسی
قیمت:

10,000تومان

ناموجود

نویسنده:رسول معتمدی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

اهنمای آشنایی با علوم قرآنی (پیام دانشگاهی) (گنجینه طلایی)

نویسنده:مریم یزدی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
خواندن انگلیسی پایه
قیمت:

110,000تومان

ناموجود

نویسنده:نیلوفر نیکرام

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما آزمون سازی زبان
ناموجود

نویسنده:مریم قلعه بان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما آزمون های روانشناختی 2
ناموجود

نویسنده:علی بنیادی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما آسیب شناسی روانی 2

نویسنده:روح الله صدیقی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آمار و احتمال مهندسی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:مریم نیازی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آمار و کاربرد آن در مدیریت 1
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:مریم نیازی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آمار و کاربرد آن در مدیریت 2
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:مژده ماه فر

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آموزش هنر
قیمت:

10,000تومان

ناموجود

نویسنده:لیلا اسماعیلی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما آموزه های روانشناسی در حدیث  ( روانشناسی در نهج البلاغه )

نویسنده:روح الله صدیقی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آنالیز ریاضی 2
قیمت:

8,000تومان

ناموجود

نویسنده:زینب فرقانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما آیات الاحکام

نویسنده:امیریعقوبی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آیین دادرسی مدنی (1)
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:امیریعقوبی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آیین دادرسی مدنی 3
قیمت:

35,000تومان

ناموجود

نویسنده:امیریعقوبی-الهه حسن زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما آیین دادرسی کیفری 1

نویسنده:امیریعقوبی-الهه حسن زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آیین دادرسی کیفری 2
قیمت:

35,000تومان

ناموجود

نویسنده:امیریعقوبی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

راهنما آیین دادرسی کیفری 2

نویسنده:سید مهدی سلطانی رنانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آیین زندگی  ( اخلاق کاربردی )
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:مهدی شهبازی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما احکام کسب و کار ( بر اساس کتاب رضا وحید )
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:سید مهدی سلطانی رنانی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما اخلاق اسلامی (مبانی ومفاهیم)
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:امیریعقوبی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما ادله اثبات دعوا
قیمت:

35,000تومان