مرتب سازی بر اساس :

علوم نوین

ناموجود

نویسنده:دکترعادل آذر

ناشر:علوم نوین

تحقیق  در عملیات (مفاهیم و کاربردهای برنامه ریزی خطی)
ناموجود

نویسنده:دکترعادل آذر

ناشر:علوم نوین

حل تحلیلی مسایل (تحقیق در عملیات )
ناموجود

نویسنده:علی میر سعید قاضی_هوشنگ عباس زاده

ناشر:علوم نوین

زبان انگلیسی تخصصی رشته روابط عمومی و ارتباطات
ناموجود

نویسنده:هراشتاین

ناشر:علوم نوین

مباحثی  در جبر
ناموجود

نویسنده:سی ری وایلی

ناشر:علوم نوین

معادلات دیفرانسیل