مرتب سازی بر اساس :

فرهنگ انتشارات مصباح

ناموجود

نویسنده:سیدعباس میرجلیلی

ناشر:فرهنگ (انتشارات مصباح

اصول و مکانیزم ماشینهای حلقوی تاری جلد اول (ماشین های کتن)