مرتب سازی بر اساس :

دانشگاه امام رضا

ناموجود

نویسنده:امین علیزاده

ناشر:دانشگاه امام رضا

آبیاری قطره ای(اصول و عملیات) (ویرایش دوم)

نویسنده:جواد بهبودیان

ناشر:دانشگاه امام رضا

افزودن به سبد خرید
آمار و احتمال مقدماتی
قیمت:

130,000تومان

ناموجود

نویسنده:کینکید-چنی

ناشر:دانشگاه امام رضا

آنالیزعددی ج 1توتونیان آستان
ناموجود

نویسنده:دیوید کینکید-وارد چنی

ناشر:دانشگاه امام رضا

آنالیزعددی (جلددوم2)
ناموجود

نویسنده:دی اس مالک-جان ان مردسون-ام.ک.سن

ناشر:دانشگاه امام رضا

اساس جبر مجرد
ناموجود

نویسنده:مایکل سیدز

ناشر:دانشگاه امام رضا

اساس ستاره شناسی جلد1
ناموجود

نویسنده:مایکل سیدز

ناشر:دانشگاه امام رضا

اساس ستاره شناسی جلد2

نویسنده:امین علیزاده

ناشر:دانشگاه امام رضا

افزودن به سبد خرید
اصول هیدرولوژی کاربردی ( ویرای هشتم 8 )
قیمت:

120,000تومان

ناموجود

نویسنده:امین علیزاده

ناشر:دانشگاه امام رضا

اقلیم و هواشناسی کشاورزی
ناموجود

نویسنده:جی دی گلاور-م سارما

ناشر:دانشگاه امام رضا

بررسی و طراحی سیستم های قدرت(ویرایش دوم)

نویسنده:محمدرضایی پژند-محمدمؤیدیان-علی کاوه

ناشر:دانشگاه امام رضا

افزودن به سبد خرید
تحلیل سازه های دو
قیمت:

4,900تومان

نویسنده:محمدرضایی پژند-محمدمؤیدیان

ناشر:دانشگاه امام رضا

افزودن به سبد خرید
تحلیل لرزه ای سازه ها   پژند
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:استوارت جی راسل-پیترنوریک

ناشر:دانشگاه امام رضا

افزودن به سبد خرید
رویکردی نوین در هوش مصنوعی ج2 (ویرایش دوم)
قیمت:

85,000تومان

ناموجود

نویسنده:استوارت جی راسل-پیترنوریک

ناشر:دانشگاه امام رضا

رویکردی نوین در هوش مصنوعی جلد 1
ناموجود

نویسنده:گرینبرگ

ناشر:دانشگاه امام رضا

ریاضیات مهندسی پیشرفته ج1گرینبرگ
ناموجود

نویسنده:مایکل د گرینبرگ

ناشر:دانشگاه امام رضا

ریاضیات مهندسی پیشرفته جلد2
ناموجود

نویسنده:باری بی بری

ناشر:دانشگاه امام رضا

ریز پردازنده z80 ( سخت افزار .نرم افزار .برنامه ریزی و ارتباط دهی )
ناموجود

نویسنده:لمبرت اسمیدما

ناشر:دانشگاه امام رضا

زهکشی جدید(اصول برنامه ریزی و طراحی سیستم های جدید زهکشی اراضی)
ناموجود

نویسنده:امین علیزاده

ناشر:دانشگاه امام رضا

طراحی سیستم های آبیاری
ناموجود

نویسنده:امین علیزاده

ناشر:دانشگاه امام رضا

طراحی سیستم های آبیاری ج 1 طراحی سیستم های آبیاری سطحی
ناموجود

نویسنده:امین علیزاده

ناشر:دانشگاه امام رضا

طراحی سیستم های آبیاری جلد دوم (طراحی سیستم های آبیاری تحت فشار)
ناموجود

نویسنده:اس ام زی

ناشر:دانشگاه امام رضا

فیزیک وتکنولوژی قطعات نیمرسانا
ناموجود

نویسنده:فریدون ایرانی

ناشر:دانشگاه امام رضا

مباحث بنیادی اجرای سازه های فولادی
ناموجود

نویسنده:بهروزفروزان

ناشر:دانشگاه امام رضا

مجموعه پروتکل tcp/ip(جلد اول1-ویرایش جدید)