مرتب سازی بر اساس :

انتشارات مهکامه

نویسنده:علی اصغر رضایت

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
110 نکته برای هتل داران
قیمت:

85,000تومان

ناموجود

نویسنده:ادوارد اینس کیپ

ناشر:انتشارات مهکامه

TOURISM PLANNINGتوریسم پلنینگ

نویسنده:جلال نصیریان

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آداب الگوهای رفتاری و اخلاق حرفه ای در صنعت گردشگری
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:سید امیر توکلی صبور

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با زمین شناسی و زمین گردشگری
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:حبیب ابراهیم پور - ولی نعمتی - وکیل حیدری ساربان

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با سازمان های دولتی (با رویکرد گردشگری)
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:علی چراغی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با فرهنگ و اقوام ایران زمین
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:ولی اله مظفریان

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با گیاهان شاخص ایران با تکیه بر جغرافیای گیاهی ( به منظور آموزش طبیعت گردی اکو توریسم )
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:مصطفی محمودی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با مدیریت و عملیات بخش های گوناگون هتل
قیمت:

33,500تومان

نویسنده:سیدامیر منصوری - سعید شفیعا

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با منظر (گردشگری منظر)
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:حسین یاوری - زینب رجبی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با موزه های ایران
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:سمیه مراقی - سید حسین اکبری فراگرد

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با میراث فرهنگی (ملموس و نا ملموس)
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:اصغرحیدری

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آشنایی بافن راهنمایی درتور
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:علی اصغر رضایت

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آموزش خدمات میزبانی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:سیدمحمد هانی محرمی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آیین تشریفات  شیوه ی رفتار
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:احمدتمیم داری - مریم نوتاش

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آیین ها و مراسم آیینی ایران و جهان
قیمت:

112,000تومان

ناموجود

نویسنده:سلام اله قربانی

ناشر:انتشارات مهکامه

ابزارهای مدیریت و سرپرستی ( با رویکرد هتلداری و مراکز اقامتی ) آموزشی کاربردی

نویسنده:آلن تیلی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
ابعاد و استراتژی های بازسازی شرکت ها
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:مصطفی قدمی - محمد غلامیان بایی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
اثرات گردشگری پیامد ها چارچوب ها و سیاست ها
قیمت:

27,500تومان

نویسنده:علی لوفان

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
ارائه مدل گردشگری پایدار فرهنگی در ایران
قیمت:

21,500تومان

نویسنده:علی اکبر فرهنگی - زهرا طهماسب پور

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
ارتباطات انسانی در گردشگری
قیمت:

198,000تومان

نویسنده:اریک لوز

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
ارتقای کیفیت خدمات در گردشگری و مهمان نوازی
قیمت:

58,000تومان

ناموجود

نویسنده:سیدمحمداعرابی-نبی الله دهقان

ناشر:انتشارات مهکامه

استراتژی بازاریابی بین الملل
ناموجود

نویسنده:دونالدواترز

ناشر:انتشارات مهکامه

استراتژی تولید و عملیات

نویسنده:مهدی تاج پور - الهه حسینی - ایمان جلیلیان - سالومه زوریه

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
استراتژی شناسایی فرصت در کارآفرینی
قیمت:

150,000تومان