مرتب سازی بر اساس :

دانش پژوهان جوان امانت

نویسنده:محمد شعبانی نیما آزادی

ناشر:دانش پژوهان جوان امانت

افزودن به سبد خرید
دوئل با روند 1 (مجمومه کتابهایی نگاه نو به بازار)
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:محمد شعبانی نیما آزادی

ناشر:دانش پژوهان جوان امانت

افزودن به سبد خرید
رکن سوم بازار2  مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار
قیمت:

140,000تومان

ناموجود

نویسنده:امیرحسین اسماعیل پور

ناشر:دانش پژوهان جوان امانت

شناخت گاوها در بورس-اصول سرمایه گذاری در بازار سرمایه
ناموجود

نویسنده:رابرت بروسکی

ناشر:دانش پژوهان جوان امانت

موج سواری در فارکس

نویسنده:محمد شعبانی نیما آزادی

ناشر:دانش پژوهان جوان امانت

افزودن به سبد خرید
واگرایی ها (مجموعه کتاب های نگاهی نو به بازار 3)
قیمت:

100,000تومان