سوالات متداول

  • نحوه ثبت نام در سایت چگونه است ؟

    پاسخ : شما می توانید از طریق ارسال کد به موبایل و یا ایمیل در سایت یزد بوک ثبت نام کنید . توجه داشته باشید که در روش ارسال کد به موبایل ، نام کاربری شما ، شماره موبایل وارد شده می باشد و همچنین در روش ارسال کد به ایمیل ، نام کاربری شما ، ایمیل وارد شده می باشد .