نتیجه جستجو

پیام نور

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*کنترل کیفیت آماری
قیمت:

34,000تومان

نویسنده:حامد حشمتی-امیر هاشمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1005 راهنما زبان تخصصی مدیریت بازاریابی (کارشناسی ارشد)
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:معصومه کریمیان نوک آبادی- الهه شیری لو

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
109 راهنمای مقدمه ای بر جامعه شناسی سیاسی (مبانی جامعه شناسی سیاسی) (درس و مجموعه سوالات) (راه)
قیمت:

92,000تومان

نویسنده:مریم توکلی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1101 راهنما روانشناسی رشد2
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:هلن جعفری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1103  راهنمای مقدمات نوروپسیکولوژی
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:محمدمهدی اسماعیل زاده پوریا

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1104 راهنما ارزشیابی شخصیت
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:جلال رمضانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1105 راهنما آمار توصیفی در روانشناسی و علوم تربیتی
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:فروغ زاده

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1107 راهنما روانسنجی
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:هلن جعفری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1110 راهنما فیزیولوژی اعصاب و غدد
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:هلن جعفری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1112 راهنما روانشناسی فیزیولوژیک
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:راحله ملکان

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
118 راهنمای زبان آموزی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:زینب سیدغلامی موسوی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
1191راهنما حقوق بشر در اسلام
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:مجتبی زمانیان - هادی فریادرس - سیمین قربانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
128 راهنما روانشناس هوش و سنجش آن
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:صباعلویان

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
1286آیین دادرسی مدنی 3
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:نرگس شیرازی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
1294روان شناسی هوش و سنجش آن استاد بر اساس کتاب تقی زاده-رضایی
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:بهنوش خطیری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1300 راهنمای مبانی سازمان و مدیریت
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:محسن غلام پور

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
131 راهنمای اصول و مبانی آموزش و پرورش
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:یوسف قنبری-ابراهیم سهرابی فرد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1311 راهنما اصول حسابداری 1 ( اصول حسابداری و هزینه یابی )
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:محمدعلی سلیمانیان

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
1316 راهنما حسابداری و حسابرسی دولتی
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:سعید میرزایی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
134 راهنما مقدمات مدیریت آموزشی
قیمت:

78,000تومان

نویسنده:علی اکبر ابراهیمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
136 راهنما فارسی عمومی
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:سیده پرستو صیافی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
138 راهنما کار آفرینی و توانمند سازی
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:محبوبه جعفری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
139 راهنمای تامین و رفاه اجتماعی
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:مسعود برزکار واعظم محمدپور

ناشر:انتشارات راه

افزودن به سبد خرید
164 راهنما خواندن و درک مفاهیم 3
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:لاله اسدی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
168 راهنما جرم شناسی
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:معصومه نجفی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
198  راهنمای نظارت و راهنمایی تعلیماتی
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:بهاره بیات

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
204 راهنمای مهندسی نرم افزار 1
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:پروانه ایاز

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
210 راهنما آموزش تنیس روی میز1
قیمت:

39,000تومان

نویسنده:شیربیگی-نیکنام

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
211  راهنمای جامعه شناسی آموزش وپرورش
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:بهنوش خطیری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
225  راهنمای مدیریت کیفیت و بهره وری (ویژه دانشجویان رشته مهندسی صنایع)
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:محمد مهدی اسماعیل نیا - زهرا تقوی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
251 راهنما روانشناسی تربیتی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:اعظم عبدی نیارکی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
252 راهنما واژه شناسی
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:شهره گوزلی اینانلو- منیژه مصطفی فرخانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
253  راهنمای اصول مدیریت آموزشی
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:نیلوفر سرامپی- شیما یازرلو

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
259راهنمای نطام اقتصادی صدر اسلام
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:مریم اجاقی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
271 راهنما دروس و مجموعه سوالات پزشکی قانونی (راهنمای پیام نور)
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:ندا سمیعی پنجی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
30 راهنما حقوق سازمان های بین المللی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:فاطمه محمودی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
302 راهنما کاربرد کامپیوتر در علوم انسانی
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:شاهرخ عباسی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
310 راهنما تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:قادر بلاغی اینالو

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
324 راهنمای تفکر و زبان
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:فاطمه سلطانی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
330 راهنمای روانشناسی بازی(نسل سوم)
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:فاطمه فراهانی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
331راهنما بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان ها
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:زهرافتحی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
332 راهنمای روانشناسی هوش و سنجش آن نسل سوم
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:عفت نیک نام - ناظر حسین آبادی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
333 راهنما خلاقیت حل مسئله و تفکر راهیردی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:د کتریوسف کریمی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
334 راهنمای روان شناسی اجتماعی
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:قادر بلاغی اینالو- صدیقه خزاعی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
335  راهنمای آموزش و پرورش تطبیقی
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:خیرقدم صبوری

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
336 راهنمای آموزش و پرورش تطبیقی
قیمت:

29,000تومان

نویسنده:محسن غلام پور

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
338 راهنما جامعه شناسی انحرافات اجتماعی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:زهرافتحی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
340 راهنمای روان شناسی رشد 1
قیمت:

84,000تومان

نویسنده:فاطمه محمودی

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
342 راهنما روان شناسی راهنمایی و مشاوره (آخوندی)
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:پریسا ماه زاده

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

افزودن به سبد خرید
343 راهنما مقدمات مدیریت آموزشی
قیمت:

165,000تومان