نتیجه جستجو

پیام نور

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:فرزانه فرحزاد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه پیشرفته 1
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:علی رضاقلی فامیان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه پیشرفته2
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:محمودعلیمحمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه متون ادبی
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:کتایون افضلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه متون ادبی 1
قیمت:

31,000تومان

نویسنده:غلامرضا تجویدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه متون سیاسی
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:غلامرضا تجویدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه متون مطبوعاتی 2
قیمت:

37,000تومان

نویسنده:هوشنگ توانگر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه مکاتبات و اسناد 1
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:سیدمهدی الوانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
قیمت:

41,000تومان

نویسنده:حمزه گنجی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تفاوت های فردی کودکان
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:فریبا قره داغی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:دلشاد تهرانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تفسیر موضوعی نهج البلاغه
قیمت:

5,900تومان

نویسنده:سید کامران علوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تفکر و زبان
قیمت:

6,500تومان

نویسنده:صدیقه اسلامی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تنیس روی میز1
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:یگانه موسوی جهرمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی (مبانی برنامه ریزی پیشرفت و عدالت)
قیمت:

162,000تومان

نویسنده:نازیلا خطیب زنجانی _ مرجان معصومی فرد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تولید محتوا الکترونیکی
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:وحیده علیپور - احمد فتح اللهی - فتانه حسنی جعفری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تکنولوژی آموزشی
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:محمود رضا کی منش

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تکنولوژی مصالح ساختمانی
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:احمد بخارایی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی  ( آسیب شناسی اجتماعی )
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:یعقوب احمدی- رسول ربانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی ایلات و عشایر
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:عبدالعلی لهسایی زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی توسعه
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:شهناز صداقت زادگان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی جهان سوم
قیمت:

78,000تومان

نویسنده:حسن ملک

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی قشرها و نا برابری های اجتماعی
قیمت:

7,500تومان

نویسنده:مهناز محمدزاده-حسین شعبانعلی قمی-جبرئیل فرزانه

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جزوه ارتباطات و نوآوری گروه مدیریت و اقتصاد کشاورزی
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:آسیه ذبیح نیا عمران-حسین بردخونی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جزوه تاریخ ادبیات کودک و نوجوان در ایران
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:کمال محمدی اصل

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جزوه درسی مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ( رشته مهندسی کامپیوتر )
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:کمال محمدی اصل _ زهرا کمال

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جزوه درسی کارگاه مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ( مهندسی کامپیوتر )
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:علی اکبر احمدی مینو سلسله

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جزوه رفتار سازمانی رویکردی کاربردی
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:سعید عبدالملکی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جزوه روان شناسی سیاسی
قیمت:

29,400تومان

نویسنده:منصور بدری فر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جغرافیای اقتصاد عمومی(کشاورزی-دامداری)
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:علی اصغر نظری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جغرافیای جمعیت ایران
قیمت:

5,400تومان

نویسنده:مژده کیانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
جمعیت شناسی ایران
قیمت:

7,100تومان

نویسنده:لورن بلکستر کریستینا هیوز - ملکم تایت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
چگونه تحقیق کنیم ؟
قیمت:

61,000تومان

نویسنده:علی بابا چهرازی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
چینه شناسی
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:شهرام سلیلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چند متغیره
قیمت:

5,700تومان

نویسنده:سید محمود موسوی شیری- محمدابراهیم زاده کاریزکی- علی اصغر ترابی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری پیشرفته 1
قیمت:

41,000تومان

نویسنده:دکترحسین کرباسی یزدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری چیشرفته 1قسمت 1
قیمت:

4,800تومان

نویسنده:محمدعرب مازار یزدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری صنعتی 1
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:محمدرمضان احمدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری مالیاتی
قیمت:

19,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم- مهدی مشکی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری میانه 2
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:مجید نوریان - علی شفیع زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابداری و حسابرسی دولتی ( حسابداری دولتی )(مبانی حسابداری بخش عمومی)
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:جعفر باباجانی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
حسابداری وکنترل مالی دولتی
قیمت:

9,900تومان

نویسنده:علی جعفری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
حسابرسی 2
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:پرویزگلستانی-امیرعلی خلیلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حسابرسی 2
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:غلامرضا رسولیان-احمدبغدادابادی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حشره شناسی دفع آفات (عملی)
قیمت:

1,800تومان

نویسنده:ابراهیم موسی زاده - حسن خسروی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حقوق اداری 1
قیمت:

66,000تومان

نویسنده:ابراهیم موسی زاده - حسن خسروی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حقوق اداری 2
قیمت:

78,000تومان

نویسنده:زینب قاضی خانلو

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی 2 نسل هفتم
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:حسن خسروی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی 3
قیمت:

67,000تومان

نویسنده:حسن خسروی

ناشر:خرسندی

افزودن به سبد خرید
حقوق اساسی رشته مدیریت
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:دکتر حسین آل کجباف

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
حقوق بین الملل خصوصی 1
قیمت:

65,000تومان