نتیجه جستجو

ایتالیایی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:کاترین کاترینوف بوریوسی کاترینوف

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
lalingua italiana pre stranieri corso 1 preintermadiate لالینگویا ایتالیانا کورس 1 پری اینترمدیت ویرایش چهارم 4
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:کاترین کاترینوف بوریوسی کاترینوف

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
lalingua italiana pre stranieri corso 2 preintermadiate لالینگویا ایتالیانا کورس 2 پری اینترمدیت ویرایش چهارم 4
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:لوسیانا زیگلیو جووانی ریزو

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
nuovo espresso 1 a1 con video corso libro dello studente e esercizi اسپرسو 1 a1 با ویدئو بوک ایتالیایی
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:ماریا بالی جووانی ریزو

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
nuovo espresso 2 a2 con video corso libro dello studente e esercizi اسپرسو 2 a2 با ویدئو بوک ایتالیایی
قیمت:

420,000تومان

نویسنده:ماریا بالی لوسیا زیگلیو

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
nuovo espresso 3 b1 con video corso libro dello italiano نو اسپرسو 3 b1 کن ویدئو کورس لیبرو دلو
قیمت:

405,000تومان

نویسنده:ماریا بالی لوسیا زیگلیو

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
nuovo espresso 4 b2 نو اسپرسو 4 b2
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:مارین - مگنلی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
progetto italiano 1 a1-a2 ( پروجتو ایتالیانو 1 سطح a1-a2 )
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:مائوریزیو ساندرینی

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
story stage 2 le citta impossibili ( داستان ایتالیایی شهر های غیر ممکن سطح a1 a2 )
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:امیلیو سالگاری

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
story stage 2 sanoka il pirata e la bella marianna ( داستان ایتالیایی ساندوکان دزد دریایی و ماریانای زیبا سطح a2 )
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:اصغر فتحی

ناشر:آذران

افزودن به سبد خرید
خود آموز مکالمه ایتالیایی در 90 روز به شیوه نصرت
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:فابیا گاتی استلا پیرونل

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
گرامر جامع ایتالیایی(گرامتیکا این کونتستو)grammatica in contesto(a1b1)
قیمت:

365,000تومان

ناموجود

نویسنده:بتینامولر

ناشر:شباهنگ

ایتالیایی در30روز خودآموزآسان وسریع زبان ایتالیایی
ناموجود

نویسنده:حمیدشکری خانقاه

ناشر:اشراقی

مجموعه کتابهای آموزش زبان مکالمات روزمره ایتالیایی به فارسی