نتیجه جستجو

راهنمای آموزشی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:ساسان بالغی زاده

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1914 تدریس عملی برای مدرسان زبان انگلیسی teaching practice for english language teachers
قیمت:

118,000تومان

نویسنده:محمدجوادرضایی

ناشر:اندیشمندان یزد

افزودن به سبد خرید
general english for the humanities students جنرال انگلیش (محمد جواد رضایی )
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:محمدفاتحی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
higher order displacement discontinuity method in rock fracture mechanicsکتاب انگلیسی مکانیک تخصصی
قیمت:

18,500تومان

نویسنده:حمیدمظاهری تهرانی-تالسی داس نارنج-حمیدرضاخادم زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
nearest and farthest points in normed spacesزبان تخصصی
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:چارلزبرون

ناشر:سپاهان

افزودن به سبد خرید
اینگلیش فورکامپیوتر ساینس
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:عباسعلی رضائی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
بیان شفاهی داستان (1)215)oral reporduction of stories
قیمت:

63,000تومان

نویسنده:محمد مشیری - محمدعلی روشن ضمیر

ناشر:فروزش

افزودن به سبد خرید
ترجمه و راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان معدن (استخراج)
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:فرهادتوحیدی

ناشر:واژه

افزودن به سبد خرید
راهنماانگلیسی برای دانشجویان رشته  تربیت بدنی
قیمت:

4,000تومان

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:انتشارات تدوین

افزودن به سبد خرید
راهنمای  انگلیسی برای دانشجویان فنی مهندسی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:نسترن رنجبر

ناشر:نگاه نو

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته پرستاری
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:اندیشمندان یزد

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری براساس کتاب رستگارپور
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:اندیشمندان یزد

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مکانیک ساخت وتولید
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:اندیشمندان یزد

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی زبان تخصصی حسابداری1 (...abc )
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:حمیدعسگری کرمانی-حمیدقاسمی-زهراامیدی

ناشر:جوان

افزودن به سبد خرید
راهنمای انگلیسی مکانیک خودرو
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:منیره قیصری

ناشر:فرهنگ روز

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته  مهندسی عمران
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:سعیده مجیدی

ناشر:فرهنگ روز

افزودن به سبد خرید
راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان مهندسی صنایع
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:انتشارات تدوین

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:بابک داریوش

ناشر:علم ودانش

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان معماری
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:انتشارات تدوین

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان مکانیک جامدات
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:انتشارات تدوین

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان مکانیک حرارت وسیالات
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:مریم رستمی

ناشر:دانشجو

افزودن به سبد خرید
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته آموزش وپرورش پیش دبستانی ودبستانی
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:حمیده محمدعلیها-پیمان عمرانی-الهام جلیل نژاد

ناشر:زانیس

افزودن به سبد خرید
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته شیمی
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:آزاده غضنفری نژاد-مهدی باقری

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع1
قیمت:

2,000تومان

نویسنده:ساراغنی یاری

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی صنایع2تولیدصنعتی
قیمت:

2,300تومان