نتیجه جستجو

راهنمای آموزشی

مرتب سازی بر اساس :

ناموجود

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:اندیشمندان یزد

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری براساس کتاب فرهادی توکلی
ناموجود

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:اندیشمندان یزد

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان عمران
ناموجود

نویسنده:فرهادتوحیدی

ناشر:مترجم

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان فیزیک
ناموجود

نویسنده:فلاحی مقیمی

ناشر:مترجم

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی متالورژی (مواد)
ناموجود

نویسنده:ذوالفقار زارعی

ناشر:آمازون

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی متالورژی (مواد)
ناموجود

نویسنده:مرجان رضوی زاده

ناشر:اندیشمندان یزد

راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی کامپیوتر
ناموجود

نویسنده:سعیده مجیدی

ناشر:فرهنگ روز

راهنمای جامع  خواندن متون انگلیسی عمومی
ناموجود

نویسنده:داریوش ظفری- ناصر علیمحمدی

ناشر:فروزش

راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان جغرافیای طبیعی
ناموجود

نویسنده:منیژه قیصری

ناشر:دانش پرور

راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری 1
ناموجود

نویسنده:منیره قیصری

ناشر:دانش پرور

راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته راهنمایی ومشاوره
ناموجود

نویسنده:سعیده مجیدی

ناشر:فرهنگ روز

راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته کامپیوتر
ناموجود

نویسنده:چالربراون-نورمامولن

ناشر:دانش پرور

راهنمای جامع علوم کامپیوتر
ناموجود

نویسنده:سعیده مجیدی

ناشر:فرهنگ روز

راهنمای خواندن ازطریق خواندن
ناموجود

نویسنده:مریم شهبازی-رویاعلی محمدنجات

ناشر:دانشجو

راهنمای کامل انگلیسی  برای دانشجویان رشته فیزیک
ناموجود

نویسنده:حسن کلان فرمانفرما

ناشر:دانشجو

راهنمای کامل انگلیسی تخصصی پزشکی2 ترجمه متون وحل تمرینها
ناموجود

نویسنده:ریموند مورفی - ویلیام اسمالزر

ناشر:سپاهان

راهنمای کامل بیسیک گرامراین یوز ویرایش سوم
ناموجود

نویسنده:فاطمه صدیقی اغول بیگ

ناشر:جنگل

راهنمای کامل خواندن ازطریق خواندن
ناموجود

نویسنده:محمد شیری

ناشر:ارس

راهنمای کامل خواندن متون انگلیسی عمومی
ناموجود

نویسنده:رویاعلی محمدنجات

ناشر:دانشجو

راهنمای کامل زبان انگلیسی رشته مهندسی صنایع کتاب3تحلیل سیستمها
ناموجود

نویسنده:علی میر سعید قاضی_هوشنگ عباس زاده

ناشر:علوم نوین

زبان انگلیسی تخصصی رشته روابط عمومی و ارتباطات
ناموجود

نویسنده:وحیدعقیلی

ناشر:فدک ایساتیس

زبان تخصصی پیشرفته ارتباطات اجتماعی وعلوم ارتباطات
ناموجود

نویسنده:حسن اشرف الکتابی

ناشر:استاندارد

عربی در سفر (مکالمات و اصطلاحات روزمره عربی جیبی)