نتیجه جستجو

زبان انگلیسی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:حسین فرهادی - عبدالجواد جعفر پور - پرویز بیرجندی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
111 آزمون در زبان انگلیسی نظریه ها و کاربردها testing language skills from theory to practice
قیمت:

152,000تومان

نویسنده:مهدی نوروزی - پرویز بیرجندی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم انسانی 1سمت 12
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:ندا پات داد

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
روش تحقیق در زبان انگلیسی
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:اکبری میرحسنی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
فنون یادگیری  292
قیمت:

2,000تومان

ناموجود

نویسنده:جولی اسمیت

ناشر:کتاب آمه

Why Has Nobody Told Me This Before( چرا تا به حال کسی چیزی به من نگفته بود ؟)
ناموجود

نویسنده:پرویز بیرجندی

ناشر:سمت

انگلیسی پیشدانشگاهی برای دانشجویان دانشگاهها137
ناموجود

نویسنده:داودعلی نسب-پرویزمهرپویا-احمدظفری

ناشر:سهیل کوشا

انگلیسی عمومی برای دانشجویان دانشگاهها
ناموجود

نویسنده:کسرائیان فخرروحانی

ناشر:سمت

مقاله نویسی 549سمت