نتیجه جستجو

آموزشی بزرگسالان

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:دنیل گوادک

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
translation as a profession ( ترانسلیشن از ا پروفشن )
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:کارتلج

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
translation from english for advanced student ترانسلیشن فرم انگلیش فور ادونس استیودنت
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:سالار منافی اناری

ناشر:دانشگاه علامه طباطبائی

افزودن به سبد خرید
translation methods and criticism ( روش ها و نقد و بررسی ترجمه )
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:جولیان هوس

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
translation quality assessment  past and present ( ترنسلیشن کوآلیتی اسسمنت )
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:کومارا وادیولو

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
understanding language teaching ( آندرستندینگ لنگویج تیچینگ )
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:جف ورشارن

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
understanding pragmatics آندرستندینگ پرگمتیکس
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:گانتر سنفت (گونتر سنف )

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
understanding pragmatics آندرستندینگ پرگمتیکس
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:مگی تالرمن

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
understanding syntax four edition آندرستندینگ سینتاکس ( سینتکس ) ویرایش چهارم 4
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:مارتین هاسپلمت آندره آ دی سیمز

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
undrestanding morphology second edition آندرستندینگ مورفولوژی
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:مایکل مک کارتی جین مک کارتین هلن سندیفورد

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
viewpoint 2 student & work book ویو پوینت 2 استیودنت و ورک بوک
قیمت:

315,000تومان

نویسنده:جان سینکلر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
word formation ورد فور میشن
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:پژوهش از موسسه نشنال ژئوگرافیک

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
world english 1 student & work book second edit ورد انگلیش 1 استیودنت و ورک بوک ویرایش دوم2
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:پژوهش از موسسه نشنال ژئوگرافیک

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
world english 1 third edition ( ورد انگلیش 1 ویرایش سوم 3 )
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:پژوهش از موسسه نشنال ژئوگرافیک

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
world english 2 second edition ورد انگلیش 2 ویرایش دوم 2
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:پژوهش از موسسه نشنال ژئوگرافیک

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
world english 2 third edition ( ورد انگلیش 2 ویرایش سوم 3 )
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:پژوهش از موسسه نشنال ژئوگرافیک

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
world english 3 third edition ( ورد انگلیش 3 ویرایش سوم )
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:پژوهش از موسسه نشنال ژئوگرافیک

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
world english intro third edition ( ورد انگلیش اینترو ویرایش سوم 3 )
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:دوروتی زماچ کارلوس ایسلم

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
writing in paragraph with answer key ( رایتینگ این پاراگراف با جواب )
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:اندرو ردفورد

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
آنالایزینگ(آنالیزینگ)انگلیش سنتنسز ا مینیمالیست اپروچ.analysing english sentences a minimalist approach
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:لورنس پرین

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
ادبیات ساختار آهنگ معنا جلد اول داستان  ویراست نهم 9
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:لورنس پرین

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
ادبیات ساختار آهنگ و معنا جلد دوم شعر ویراست نهم 9
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:غفارتجلی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
اصطلاحات وتعبیرات درترجمه  228
قیمت:

96,000تومان

نویسنده:اچ داگلاس براون

ناشر:رهنما

افزودن به سبد خرید
اصول یادگیری و آموزش زبان ویرایش ششم 6 priciples  language and learning
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:نوربرت اشمیت

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
ان اینترو داکشن تو اپلید لنگویستیکز ویرایش دوم AN INTRODUCTION TO APPLIED LANGUISTICS
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:استیووارت آمور

ناشر:شباهنگ

افزودن به سبد خرید
انگلیسی در 30 روز ( یادگیری سریع و موثر زبان انگلیسی )
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:کولیر مک میلان

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش 900 (3)englis 900 a basic course 3
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:کولیر مک میلان

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش 900 (4) english 900 a basic course 4
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:-

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش 900 (5)english 900 a basic course5
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:کولیر مک میلان

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش 900 (6) english 900 abasic course 6
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:کریستین لادام . کلیو اکسندن

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش فایل المنتری(استیودنت و ورک بوک)ویرایش چهارم.english file elementary student&work book
قیمت:

370,000تومان

نویسنده:کریستین لادام . کلیو اکسندن

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش فایل المنتری(استیودنت و ورک بوک)ویرایش سوم.english file elementary student&work book
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:کریستین لادام . کلیو اکسندن

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش فایل پری اینترمدیت(استیودنت و ورک بوک)ویرایش سوم3 english file pre intermadiate third edition
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:فیلیپ کار

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش فونتیکز اند فونولوژی ان اینترو داکشن ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY AN INTRODUCTION
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:-

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش900 (1)english 900 a basic course1
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:-

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انگلیش900 (2)english900 a basic course2
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:هیل

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
انکتودز این آمریکن انگلیش سبز رنگ با عکس و ترجمه با cd anecdotes inamerican english
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:سالار منافی اناری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 کد 522
قیمت:

56,000تومان

نویسنده:سالار منافی اناری

ناشر:دانشگاه علامه طباطبائی

افزودن به سبد خرید
بررسی و ترجمه آثار اسلامی از فارسی به انگلیسی منبع ارشد
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:مهدی نوروزی - پرویز بیرجندی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
بیان شفاهی داستان (2)  34 oral reproduction of stories
قیمت:

84,000تومان

نویسنده:محمدرضا کاملی

ناشر:یاس بهشت

افزودن به سبد خرید
بیایید انگلیسی بخوانیم بفهمیم و تمرین کنیم  جیبی
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:ماریو هررا باربارا هاجل

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
پاکت2(پاکتس).(استیودنت و ورک بوک)ویرایش دوم.pockets student &work book
قیمت:

340,000تومان

نویسنده:ایان مکنزی

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
پروفشنال انگلیش این یوز(فینانس).professional english in use finance
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:گلن فالچر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
پرکتیکال لنگویج تستینگ.practical language testing
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:جان سالسو و آلن آشر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
تاپ ناچ 1a ویرایش دوم2 .top notch1a second edition
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:جان ساسلو و آلن آشر

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
تاپ ناچ 3a ویرایش قدیم غزال جوانtop notch 3a
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:مایکل مک کارتی جانت مک کارتی هلن سندی فورد

ناشر:جنگل

افزودن به سبد خرید
تاچ استون(4)تیچرزبوک ویرایش دوم2 .touchstone teachers book
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:مریم اخوان زاده سیما اعتماد

ناشر:ساکو

افزودن به سبد خرید
ترجمه آثار مکتوب و متون رسمی انگلیسی انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی ( English texrs & Documents Translation )
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:صمد میرزا سوزنی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
ترجمه متون ساده 1297
قیمت:

61,000تومان

نویسنده:لیندا لی - اریک گوندرسن

ناشر:انتشارات راه

افزودن به سبد خرید
ترجمه و راهنمای کتاب select Readings  سلکت ریدینگ پری اینتر مدیت
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:لیندا لی جین برنارد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
ترجمه و راهنمای کتاب سلکت ریدینگ آپر اینترمدیت ویرایش دوم 2 select reading upper intermediate
قیمت:

90,000تومان