نتیجه جستجو

مهندسی شهرسازی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مسعودداوری نژاد-محمدرضامبهوت

ناشر:طحان

افزودن به سبد خرید
شناخت فضای شهری
قیمت:

13,800تومان

نویسنده:نواب میرزایی - حسین مبینی

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
231 ارشد تاریخ شهر و شهرسازی (طراحی شهری و برنامه ریزی شهری)
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:هلموت ولمن

ناشر:دانشگاه هنر

افزودن به سبد خرید
مجموعه مقاله های مدیریت شهری وانتخاب شهردار
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:علی یالپانیان

ناشر:سیمای دانش

افزودن به سبد خرید
( مجموعه نکات و پرسش های چهار گزینه ای کاردانی به کارشناسی ) شهرسازی
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:پروانه شاه حسینی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1671 بررسی سیر تحول اسکان غیر رسمی با تاکید بر ایران
قیمت:

6,500تومان

نویسنده:پانته آ علی پور_مهرناز عطاران

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
183 کارشناسی ارشد طراحی شهری (کنکاش) آزمونهای سراسری1380تا سال جاری
قیمت:

32,000تومان

نویسنده:زهرا احمدی پور-مصطفی قادری حاجت

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1916ساماندهی و آمایش سیاسی فضای شهری
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:سیاوش مهدی زاده

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
217 کارشناسی ارشد بانک سوالات شهر سازی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:زهراعباسی-مهدیه نورانی

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
242 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای ومدیریت شهری آزمون تحلیلی تشریحی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:کرامت الله زیاری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
358 برنامه ریزی شهرهای جدید
قیمت:

116,000تومان

نویسنده:محمدرضاپورمحمدی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
426 برنامه ریزی مسکن
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:دکتر محمدحسین پاپلی-حسین رجبی سناجردی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
725 نظریه های شهر و پیرامون
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:حسین فرهادی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
964انگلیسی  برای دانشجویان رشته شهرسازی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:کرامت الله زیاری - طاها ربانی - رامین ساعد موچشی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
آینده پژوهی ( پارادایمی نوین در برنامه ریزی با تاکید بر برنامه ریزی شهری و منطقه ای ) مبانی مفاهیم رویکردها و روش ها
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:مونت سرات ایستاوی - نسا وینستون

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اجتماعات و مسکن شهری پایدار ( بررسی تطبیقی تجارب اروپایی )
قیمت:

59,000تومان

نویسنده:پرویزحناچی-محمودپورسراجیان

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
احیای بافت شهری تاریخی با رویکرد مشارکت
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:باب ایوانس-مارکوجوز-سوزان ساندبک-تئوبالد

ناشر:پرهام نقش

افزودن به سبد خرید
اداره شهرهای پایدار
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:هانیه شاه محمدیان

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
ارشد زبان تخصصی شهرسازی ( ویژه آزمون طراحی شهری و برنامه ریزی شهری)
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:پانته آ علی پور_مهرناز عطاران

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
ارشد طراحی شهری جلد 1 اول آزمونهای دانشگاه سراسری با پاسخ تشریحی
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:محسن حبیبی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
از شار تا شهر ( تحلیلی تاریخی از مفهوم شهر وسیمای کالبدی آن تفکر و تاثر)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:الهام فلاح - عیسی حجت

ناشر:جهاددانشگاهی

افزودن به سبد خرید
اسارت ساکن در مسکن ( روایتی از سازگاری خانه و خانواده در شهر یزد )
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:محسن شکری

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
اسکیس در طراحی شهری
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:احسان دانش فر-رضانصیری

ناشر:لوتس

افزودن به سبد خرید
اسکیس و کروکی استخوان بندی شهرها
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:علیرضا عندلیب

ناشر:آذرخش

افزودن به سبد خرید
اصول نوسازی شهری رویکردی نوبه بافت های فرسوده
قیمت:

20,000تومان