نتیجه جستجو

مهندسی شهرسازی

مرتب سازی بر اساس :

ناموجود

نویسنده:رضاکربلایی نوری-فرانه ریاحی دهکردی

ناشر:شرکت عمران شهرهای جدید

تجارب ایجاد شهرهای جدید در ایران و جهان کتاب اول مجموعه مقالات
ناموجود

نویسنده:حسین بحرینی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

تحلیل فضاهای شهری
ناموجود

نویسنده:مریم رزقی-کامبیز رزقی

ناشر:اول و آخر

تحلیل فضاهای شهری
ناموجود

نویسنده:حسین بحرینی-بهنازبلوکی-سوده تقابن

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

تحلیل مبانی نظری طراحی شهری معاصرج 1 اواخر قرن 19 تا دهه هفتم قرن 20 میلادی
ناموجود

نویسنده:ناصرمشهدی زاده دهاقانی

ناشر:علم و صنعت

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران
ناموجود

نویسنده:کلودیوآکیولی-فوربس داویدسون

ناشر:آرمانشهر

تراکم در توسعه شهر
ناموجود

نویسنده:محمد مهدی عزیزی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

تراکم درشهرسازی اصول و معیارهای تعیین تراکم شهری    تهران
ناموجود

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:آرمانشهر

ترس در فضای شهری
ناموجود

نویسنده:جک ال نسر

ناشر:آرمانشهر

تصویر ذهنی ارزیابانه از شهر
ناموجود

نویسنده:قدیرفیروزنیا-علیرضارکن الدین افتخاری-علی بدری

ناشر:بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

چشم اندار و نظام مدیریت برنامه ریزی توسعه کالبدی نواحی روستایی ایران
ناموجود

نویسنده:برونو زه وی

ناشر:نشر توسعه ایران

چگونه به شهرسازی بنگریم؟ فرارا اثربیا جوروسه تی اولین شهر مدرن اروپایی
ناموجود

نویسنده:یان گل-برجیت سوار

ناشر:علم معمار رویال

چگونه زندگی همگانی را مطالعه کنیم
ناموجود

نویسنده:مایکل بایر-نانسی فرانک-جیسون والریوس

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

چگونه شهرساز شویم؟ راهنمایی برای حرفه های طراحی و برنامه ریزی شهری
ناموجود

نویسنده:دنیس رادول

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

حفاظت و پایداری در شهرهای تاریخی
ناموجود

نویسنده:محمدپیله ور

ناشر:سروش دانش

خشت و دل شناخت و تحلیل روستا
ناموجود

نویسنده:روبرت اوزل

ناشر:نشرفضا

خطابه ای در تنظیم آگاهانه فضا
ناموجود

نویسنده:نازنین محمدی - محمد علیم الفتی

ناشر:عصرکنکاش

خلاصه مباحث آزمون دکتری شهرسازی (مجموعه نکات کنکوری ویژه دروس تخصصی دکتری شهرسازی)
ناموجود

نویسنده:متیوکرمونا-استیوتیزدل

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

خوانش مفاهیم طراحی شهری
ناموجود

نویسنده:حسین رحیمی

ناشر:پرهام نقش

درآمدی بر اصول و مبانی شهرسازی
ناموجود

نویسنده:زهره عبدی دانشپور

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

درآمدی بر نظریه های برنامه ریزی با تاکید ویژه بر برنامه ریزی شهری
ناموجود

نویسنده:محمد آسیابی

ناشر:طحان

درک و بیان محیط شهری آسیابی ج1
ناموجود

نویسنده:تونی هال

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

دگرگونی شهر با رویکردی پیشگیرانه به طراحی شهری
ناموجود

نویسنده:جیم کرین

ناشر:نشر نی

دوبی سریع ترین شهر دنیا
ناموجود

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

دکتری دولتی مهندسی شهرسازی
ناموجود

نویسنده:محمودشورچه

ناشر:پرهام نقش

دیدگاه های نو در سیستم های شهری
ناموجود

نویسنده:حسین بحرینی-حسین خسروی

ناشر:انتشارات تهران

راهنمای طراحی فضاهای شهری ج 1 جداره فضای شهری
ناموجود

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:وزارت مسکن و شهرسازی

راهنمای طراحی فضاهای شهری در ایران پاکزاد
ناموجود

نویسنده:عباس سعیدی

ناشر:نشر مهرمینو

روابط و پیوندهای روستایی-شهری در ایران
ناموجود

نویسنده:نویدسعیدی رضوانی-نرجس سادات فاطمی-میلادهمافر-رابعه رحیمی-مهرنوش حسن زاده-فائزه مهری-سعیدنیا

ناشر:کتابکده کسری

روش تحقیق در مطالعات شهری
ناموجود

نویسنده:شین هائووانگ

ناشر:کتاب آراد

روشهای تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
ناموجود

نویسنده:ژینهواوانگ

ناشر:دانش نگار

روشهای تحقیق در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
ناموجود

نویسنده:ترایان استویانویچ

ناشر:نشرفضا

روشی تاریخی یاپارادایم آنال
ناموجود

نویسنده:حسن افراخته

ناشر:پرهام نقش

رویکردها و روش های تحقیق در برنامه ریزی منطقه ای
ناموجود

نویسنده:ماریونرابرتز-کلارا گرید

ناشر:علم و صنعت

رویکردی به سوی طراحی شهری روش ها و فنون طراحی شهری
ناموجود

نویسنده:سیروس جمالی

ناشر:فروزش

ریخت شناسی شهری بازنمایی معماری در مقیاس شهر
ناموجود

نویسنده:فرانک سیف الدینی

ناشر:آییژ

زبان تخصصی برنامه ریزی شهری و منطقه ای سیف الدینی
ناموجود

نویسنده:آن ویستون اسپیرن

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

زبان منظر    تهران
ناموجود

نویسنده:ویلیام وایت

ناشر:آرمانشهر

زندگی اجتماعی فضاهای شهری کوچک
ناموجود

نویسنده:یان گل

ناشر:پرهام نقش

زندگی میان ساختمان ها کاربرد فضای جمعی
ناموجود

نویسنده:دیویدکلارک

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران

زوال شهری
ناموجود

نویسنده:مصطفی بهزاد فر

ناشر:انتشارات شهیدی

زیرساختهای شهری کتاب اول آبرسانی و فاضلاب
ناموجود

نویسنده:بهرام قدیری

ناشر:پژوهشهای فرهنگی

ساختارهای جدید در محیط های تاریخی
ناموجود

نویسنده:فرانسیس تیبالدز

ناشر:روزنه

ساختن شهرهای مردم پسندارتقای محیط عمومی در شهرهای کوچک و بزرگ
ناموجود

نویسنده:کللوس شفربرده

ناشر:آرمانشهر

سرعت 30 آرامسازی خیابان های محلی دربافت های موجود
ناموجود

نویسنده:الهام لشکری-مهرشادخلج

ناشر:گنج هنر

سنجش کیفیت محیط شهری با رویکرد مکان محور
ناموجود

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:آرمانشهر

سیر اندیشه ها در شهرسازی 1-از زمان تا آغاز
ناموجود

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:آرمانشهر

سیر اندیشه ها در شهرسازی 2-از کمیت تا کیفیت
ناموجود

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:آرمانشهر

سیر اندیشه ها در شهرسازی 3 از فضا تا مکان
ناموجود

نویسنده:محمد منصور فلامکی

ناشر:نشرفضا

سیری در تجارب مرمت شهری از ونیز تا شیراز
ناموجود

نویسنده:کوین لینچ

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

سیمای شهر