نتیجه جستجو

مهندسی شهرسازی

مرتب سازی بر اساس :

ناموجود

نویسنده:سید علی حسینی

ناشر:دریای دانش

مبانی فنی واجرایی حقوق شهری ومنطقه ای درایران حسینی
ناموجود

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:شهیدی

مبانی نظری و فرایند طراحی شهری پاکزاد
ناموجود

نویسنده:اصغر نظریان-کاوه زال نژاد-شهروز ایرانی

ناشر:پژوهشگران نشر دانشگاهی

مبلمان شهری مسائل وچالش
ناموجود

نویسنده:مهدیه نورانی

ناشر:عصرکنکاش

مجموعه آزمونهای سراسری دکتری شهر سازی کد 2503 با پاسخنامه تشریحی
ناموجود

نویسنده:شهروز وکیلی

ناشر:فدک ایساتیس

مجموعه فرمول های مهندسی عمران
ناموجود

نویسنده:بهرام سلطانی

ناشر:مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

مجموعه مباحث و روش های شهر سازی محیط زیست ج2
ناموجود

نویسنده:محمدتقی رهنمایی

ناشر:شهیدی

مجموعه مباحث و روش های شهرسازی  جغرافیا
ناموجود

نویسنده:بهرام سلطانی

ناشر:شهیدی

مجموعه مباحث و روش های شهرسازی محیط زیست جلد اول
ناموجود

نویسنده:محسن وطنخواهی-عارف اقوامی

ناشر:مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ناموجود

نویسنده:بهنازامین زاده

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

مجموعه مقالات توسعه شهری پایدار     تهران
ناموجود

نویسنده:مجتبی یزدانی

ناشر:تیسا

محله گرایی ( بهسازی محله های شهری با رویکردی نوین )
ناموجود

نویسنده:ایروین آلتمن

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

محیط و رفتار اجتماعی  خلوت، فضای شخصی، قلمرو ،ازدحام
ناموجود

نویسنده:حسن افراخته

ناشر:گنج هنر

مدیریت روستایی با تاکید بر ایران
ناموجود

نویسنده:غلامرضاکاظمیان-اسماعیل صالحی-محمدهادی ایازی-علی نوذرپور

ناشر:تیسا

مدیریت شهری 3 جلدی مبانی و حوزه ها
ناموجود

نویسنده:محمدتقی رضویان-فرانک سعیدی فرد-منا صالحی

ناشر:دانشگاه امام رضا

مدیریت شهری در جهان
ناموجود

نویسنده:مهدی مرتضوی

ناشر:مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران

مدیریت محلی وحکمروایی شهری بانگاهی به ساختارمدیریت شهری ژاپن کره ی جنوبی ترکیه وفرانسه
ناموجود

نویسنده:ناصربرک پور-ایرج اسدی

ناشر:دانشگاه هنر

مدیریت و حکمروایی شهری
ناموجود

نویسنده:رمی آلن

ناشر:دانشگاه هنر

مرفولوژی شهری جغرافیا آمایش و معماری شهری
ناموجود

نویسنده:جین جیکوبز

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی
ناموجود

نویسنده:پرویزحناچی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

مرمت شهری در بافتهای تاریخی ایران
ناموجود

نویسنده:برایان ادواردز

ناشر:پرهام نقش

مسکن چایدار اصول و اجرا
ناموجود

نویسنده:مهدی حسین آبادی

ناشر:تیسا

مصرف کنندگان جدید فضاهای خرید شهری(نیم رخ شهر)
ناموجود

نویسنده:عباس نرگسیان

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

مطالعات شهروندی رویکرد شهروند مدار به مدیریت دولتی
ناموجود

نویسنده:مانفردی نیکولتی

ناشر:نشرفضا

معماری اکوسیستمی تعادل محیطی در شهر
ناموجود

نویسنده:مایکل وای سیلیگ

ناشر:طنین افراپویا

معماری مسکن جوامع خودگران
ناموجود

نویسنده:اموس راپاپورت

ناشر:شرکت پردازش وبرنامه ریزی شهری

معنی  محیط ساخته شده رویکردی در ارتباط غیر کلامی
ناموجود

نویسنده:گریت شوالباخ

ناشر:فکرنو

مفاهیم پایه در تحلیل شهری 5
ناموجود

نویسنده:احسان دانش فر-مرتضی صدیق

ناشر:مهر ایمان

مفاهیم پایه طراحی شهری (شامل اسکیس هاوکروکی های طراحی شهری )
ناموجود

نویسنده:دکتر جهانشاه پاکزاد

ناشر:شهیدی

مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری پاکزاد
ناموجود

نویسنده:حسن افراخته

ناشر:پرهام

مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاه های روستایی
ناموجود

نویسنده:مایک بیدالف

ناشر:آذرخش

مقدمه ای بر طراحی نواحی مسکونی
ناموجود

نویسنده:اسماعیل شیعه

ناشر:علم و صنعت

مقدمه ای بر مبانی برنامه ریزی شهری
ناموجود

نویسنده:نادراردلان-خوزه لوئیس سرت-بالکردوشی

ناشر:یادآوران

منشور حقوق اسکان
ناموجود

نویسنده:سایمون بل

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

منظر  الگو،ادراک و فرآیند
ناموجود

نویسنده:هانیه اخوت-مجتبی انصاری

ناشر:طحان

منظر پردازی در بولوارهای شهری
ناموجود

نویسنده:فرانچسکو باندرین - رون ون اوئرز

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

منظر شهری تاریخی ( مدیریت میراث در قرن شهری )
ناموجود

نویسنده:محمدرضا کی منش - کامران رحیم اف - علی نصر الله تبار آهنگر

ناشر:نوآور

مهندسی ایمنی و ترافیک
ناموجود

نویسنده:مایکل هارلو-کریس پیکونس-جان اوری

ناشر:دانشگاه تهران

مکان سیاست و راهکارها
ناموجود

نویسنده:متیو کارمونا-تیم هیت-تنراک واستیون تیسدل

ناشر:دانشگاه هنر

مکان های عمومی فضا های شهری ابعاد گوناگون طراحی شهری
ناموجود

نویسنده:زهرااهری

ناشر:دانشگاه هنر

مکتب  اصفهان  در شهرسازی دستور زبان طراحی شالوده شهری
ناموجود

نویسنده:محسن رفیعیان - فریده فلاح حسینی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

نامگذاری فضاهای عمومی شهری
ناموجود

نویسنده:روث وایت هاوس

ناشر:نشرفضا

نخستین شهر
ناموجود

نویسنده:محمدرضاپورجعفر-مهدی منتظرالحجه

ناشر:طحان

نشانه های شهری  تعاریف گونه شناسی مکان یابی برنامه ریزی و طراحی
ناموجود

نویسنده:شهرسازی

ناشر:وزارت مسکنوشهرسازی سازمان عمران وبهسازی شهری

نشریه شهر سازی و معماری هفت شهر شماره 22-21
ناموجود

نویسنده:محمد منصور فلامکی

ناشر:مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

نظریه ای بر منشور مرمت شهری