نتیجه جستجو

مهندسی شهرسازی

مرتب سازی بر اساس :

ناموجود

نویسنده:نایجل تایلور

ناشر:پرهام نقش

نظریه های برنامه ریزی شهری از آغاز تاکنون
ناموجود

نویسنده:پرویزاجلالی-مجتبی رفیعیان-علی عسگری

ناشر:آگه

نظریه های برنامه ریزی:دیدگاه های سنتی وجدید
ناموجود

نویسنده:سوسن اژدر-محمد رضا دهقانی منشادی

ناشر:ستایش

نگرشی بر اصول و مبانی معماری و شهرسازی
ناموجود

نویسنده:رحیم غلامحسینی-ابوالفضل مشکینی

ناشر:فروزش

نورپردازی و امنیت شهری
ناموجود

نویسنده:راب ایمری-لورتالیز-مایک راکو

ناشر:دانشگاه تهران

نوسازی شهر لندن حکمرانی پایداری و اجتماع محوری در یک شهر جهانی
ناموجود

نویسنده:اریک جنکینز

ناشر:آذرخش

هم مقیاس یکصد فضای شهری
ناموجود

نویسنده:دکتر محمد نقی زاده

ناشر:جهاددانشگاهی

هویت شهر ( مبانی مولفه و جلوه ها )
ناموجود

نویسنده:مصطفی بهزاد فر

ناشر:نشر شهر

هویت شهر نگاهی به هویت شهر تهران
ناموجود

نویسنده:رضاکربلایی نوری-فرانه ریاحی دهکردی

ناشر:شرکت عمران شهرهای جدید

هویت شهرهای جدید کتاب دوم مجموعه مقالات
ناموجود

نویسنده:مهیاراردشیری-غلامحسین معماریان

ناشر:دانشگاه شیراز

هویت شهری شیراز شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران
ناموجود

نویسنده:محمدرضاپور جعفر-مریم علوی بالمعنی

ناشر:آرمانشهر

ویدئو اکولوژی بوم شناسی بصری در معماری و طراحی شهری
ناموجود

نویسنده:رضایی

ناشر:عصرکنکاش

کاربری زمین عدالت فضایی الگوها و روشها
ناموجود

نویسنده:علی یالپانیان-محمدعلی عارف پور

ناشر:سیمای دانش

کارشناسی ارشد طراحی شهری (همراه با CD)
ناموجود

نویسنده:محمدرحمانی

ناشر:امیدانقلاب

کلان شهر ویژگی ها و مفاهیم
ناموجود

نویسنده:پیتر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

کلان شهرهای چند هسته ای
ناموجود

نویسنده:زهره داود پور

ناشر:مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

کلانشهر تهران و سکونتگاه های خودروی
ناموجود

نویسنده:محمد حسین علیزاده

ناشر:نوآور

کلید واژه آزمون شهرسازی ویژه آزمون نظام مهندسی
ناموجود

نویسنده:محمد حسین علیزاده

ناشر:نوآور

کلید واژه طلایی نوآور ترافیک
ناموجود

نویسنده:هال اسمیت

ناشر:سوره مهر

کلیدی بر شهرهای پایدار
ناموجود

نویسنده:کورش گلکار

ناشر:مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

کندوکاوی در تعریف طراحی شهری
ناموجود

نویسنده:یان گل

ناشر:علم معمار رویال

یان گل شهر انسانی
ناموجود

نویسنده:مهدی دهقان منشادی-لیلا هاشمی-محمدعلی اسلامی

ناشر:کتابفروشی نیکوروش

یک قرن دگرگونی جلداول دگرگونی های کالبدی شهریزدازسنت تامدرنیته