نتیجه جستجو

آمار و ریاضی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمدشیرازی-فوادنادری

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد مبانی آنالیز ریاضی (ویژه رشته ریاضیات و کاربردها آمار و کاربردها و علوم کامپیوتر)
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:کورش محمودی-حمیدرضا منجذبی-پریما برادران مهاجری

ناشر:آیلار نشروپخش

افزودن به سبد خرید
ریاضیات 3(براساس جدیدترین کد وزارت آموزش و پرورش برای رشته های کامپیوتر الکترونیک الکتروتکنیک ساختمان نقشه برداری )
قیمت:

1,700تومان

نویسنده:علیرضا فضائلی-وحید انصاری-محمدرضا زیبائی

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
30آزمون ریاضی کاردانی به کارشناسی
قیمت:

7,200تومان

نویسنده:منصورمومنی-علی مروتی شریف آبادی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
تحقیق در عملیات برای مدیریت دولتی1653
قیمت:

5,500تومان

نویسنده:مازیار زاهدی سرشت

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
2000 سوال چهار گزینه ای بهینه سازی خطی و تحقیق در عملیات پیشرفته 1  کارشناسی ارشد و دکتری
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:میرسامان پیشوایی - داود شیشه بری - مرضیه کشاورز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آشنایی با اصول و مفاهیم برنامه ریزی تصادفی
قیمت:

228,000تومان

نویسنده:طاهر لطفی

ناشر:کرشمه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با نظریه اعداد ( راهنما و تشریح مسائل )
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محسن جمالی

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با نظریه اعداد المپیاد ریاضی
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:داگلاس بی.وست

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
آشنایی با نظریه گراف  ویرایش جدید
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:محمد نوفرستی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
آمار در  اقتصاد و بازرگانی جلد دوم 2
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:محمد حسین علامت ساز - حمید بیدرام

ناشر:آییژ

افزودن به سبد خرید
آمار ریاضی 1 نظریه توزیع ها
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:جان فروند-آی میلر-ام میلر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آمار ریاضی و کاربرد آنها
قیمت:

310,000تومان

نویسنده:محمد حسین علامت ساز - فرشته مومنی

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
آمار و احتمال مهندسی
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:محسن طورانی

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
آمار و احتمالات ارشد مدیریت حسابداری برنامه ریزی شهری و جی آی اس gis ( آزمون های ارشد سال 89 تا 1400 )
قیمت:

370,000تومان

نویسنده:نادر نعمت الهی

ناشر:شرح

افزودن به سبد خرید
آمار و احتمالات مهندسی
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:عادل آذر - منصور مومنی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آمار و کاربرد آن در مدیریت(تحلیل آماری -جلددوم2-ویراست سوم)274
قیمت:

168,000تومان

نویسنده:مسعودنیکوکار

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
آمار و کاربرد آن در مدیریت1 (حسابداری اقتصاد مدیریت صمعتی بازرگانی بیمه دولتی)135
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:شرح

افزودن به سبد خرید
آمار کاربردی(جلددوم2)
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:هادی رنجبران

ناشر:اثبات

افزودن به سبد خرید
آمارواحتمال ویژه آزمون ورودی دکتری گروه علوم انسانی کشاورزی منابع طبیعی
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:مسعودنیکوکار -بهمن عربزاده

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
آمارواحتمالات  کاربردی (ویرایش جدید)
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:مسعودنیکوکار

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
آماروکاربردآن درمدیریت 2(حسابداری اقتصاد مدیریت صنعتی بازرگانی بیمه دولتی)112
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:محمدرضا فروتن

ناشر:نشرکتاب دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آنالیز حقیقی1 (مفاهیم ، نکات درسی و حل مسائل کتاب آنالیز حقیقی رودین)
قیمت:

32,000تومان

نویسنده:بیات

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
آنالیز ریاضی2
قیمت:

4,600تومان

نویسنده:ریچاردال بوردن-ج.داگلاس فایرز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آنالیز عددی (جلداول )
قیمت:

1,900تومان