نتیجه جستجو

مهندسی معدن و زمین شناسی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمد مشیری - محمدعلی روشن ضمیر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
229 انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن (استخراج)
قیمت:

7,200 تومان

9,000 تومان

نویسنده:محمد مشیری - محمدعلی روشن ضمیر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
237انگلیسی برای دانشجویان رشته معدن (اکتشاف)
قیمت:

22,400 تومان

28,000 تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
آبکشی و آبرسانی در معادن (ویرایش جدید )
قیمت:

304,000 تومان

380,000 تومان

نویسنده:یوسف هاتزور - گووی ما - گن هوا شی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آنالیز تغییر شکل نا پیوسته  در مکانیک سنگ کاربردی
قیمت:

168,000 تومان

210,000 تومان

نویسنده:فرشید نظمی - ارشان مشروطه چی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد دروس تخصصی استخراج ( معدنکاری  سطحی و زیر زمینی اقتصاد معدنی چالزنی و انفجار تهویه )
قیمت:

299,200 تومان

374,000 تومان

نویسنده:امیر کشتگر - محسن حیدری

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد دروس تخصصی فرآوری ( کانه آرایی فلوتاسیون )
قیمت:

139,200 تومان

174,000 تومان

نویسنده:داوداکبرفخرآبادی-حسن سیدی قوژدی-سعیداسدزاده-جوادسلطانی-وحیدسراجیان

ناشر:آزاده

افزودن به سبد خرید
ارشدمهندسی معدن جلد 3 ( ژئوفیزیک ژئوشیمی زمین شناسی اقتصادی ارزیابی ذخایر معدنی ) سراسری آزاد
قیمت:

160,000 تومان

200,000 تومان

نویسنده:لانرو جینگ - اوه استفانسون

ناشر:هم میهن

افزودن به سبد خرید
اصول روش های المان مجزا در مهندسی سنگ جلد 1 اول تئوری
قیمت:

36,000 تومان

45,000 تومان

نویسنده:لانرو جینگ - اوه استفانسون

ناشر:هم میهن

افزودن به سبد خرید
اصول روش های المان مجزا در مهندسی سنگ جلد 2 مدلسازی
قیمت:

44,000 تومان

55,000 تومان

نویسنده:لانرو جینگ - اوه استفانسون

ناشر:هم میهن

افزودن به سبد خرید
اصول روش های المان مجزا در مهندسی سنگ جلد 3 کاربردها
قیمت:

120,000 تومان

150,000 تومان

نویسنده:غلامرضاخانلری

ناشر:دانشگاه بوعلی سینا

افزودن به سبد خرید
اصول مکانیک سنگ ( برای مهندسین زمین شناسی عمران و معدن )
قیمت:

54,400 تومان

68,000 تومان

نویسنده:علی اصغرحسنی پاک

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
بهینه سازی پروژه های اکتشافی
قیمت:

520 تومان

650 تومان

نویسنده:نادرقاسم پور-بهنام پناه بر

ناشر:جهاددانشگاهی

افزودن به سبد خرید
تحلیل پایداری فضاهای زیر زمینی با استفاده از نرم افزارFLAC3D
قیمت:

7,200 تومان

9,000 تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تهویه در معادن   جلد دوم   با CD
قیمت:

223,200 تومان

279,000 تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تونلسازی  جلد اول: حفاری و اجرا
قیمت:

168,000 تومان

210,000 تومان

نویسنده:حسن مدنی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تونلسازی ( ج 2 خدمات فنی )
قیمت:

96,000 تومان

120,000 تومان

نویسنده:بهرام رضایی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
تکنولوژی زغال شویی
قیمت:

16,800 تومان

21,000 تومان

نویسنده:دومینیکوکاپلییر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
چاه پیمایی در هیدروژئولوژی
قیمت:

520 تومان

650 تومان

نویسنده:کوروش شهریار - ابراهیم قاسمی - نگین هوشمند - وحید امیر کیانی

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
حفاری مکانیکی در صنایع معدنی و عمران
قیمت:

112,000 تومان

140,000 تومان

نویسنده:اریک دوئن کلیفورد ا.پراس

ناشر:موسسه علمی و فرهنگی فضا

افزودن به سبد خرید
حفاظت سنگ مروری بر آخرین پژوهشهای علمی
قیمت:

14,800 تومان

18,500 تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
روش های با نگهداری در معدنکاری زیر زمینی
قیمت:

32,000 تومان

40,000 تومان

نویسنده:علی فاخر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
روش های پژوهش درژئوتکنیک
قیمت:

8,000 تومان

10,000 تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
روش های تخریبی در معدنکاری زیرزمینی
قیمت:

32,000 تومان

40,000 تومان

نویسنده:محمد عطائی

ناشر:دانشگاه شاهرود

افزودن به سبد خرید
روش های خودنگهدار در معدنکاری زیرزمینی
قیمت:

32,000 تومان

40,000 تومان