نتیجه جستجو

مهندسی معماری

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمد پیرداوری

ناشر:فکرنو

افزودن به سبد خرید
( تفکر خلاق در طراحی معماری 2 ) زبان اسکیس ( فرآیند طراحی با استفاده از تفکر ترسیمی )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:ماتئو فردریک

ناشر:وارش

افزودن به سبد خرید
101 چیزی که در مدرسه معماری آموختم
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
143 ارشد هنر های ساخت و معماری جلد 1 اول کد 1361 آزمونهای سراسری با پاسخ
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:امیر رضا روحی زاده

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
156ارشد معماری اسلامی (کنکاش) ویژه آزمون معماری و مرمت مجموعه طبقه بندی شده درس و کنکور
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:امیر رضا روحی زاده

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
157 ارشد معماری معاصر ( معماری معاصر غرب - معماری معاصر ایران )
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:لیلا میر خورسندی لنگرودی

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
158 ارشد درک عمومی معماری منظر
قیمت:

90,000تومان

نویسنده: گروه مولفان ج

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
161کارشناسی ارشد سیستم های ساختمانی در معماری(فن ساختمان )مجموعه درس وکنکورگروه هنرهای ساخت ومعماری
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
164 ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی 1 (مجموعه سوالات آزمون های سراسری)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:علی عسگری

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
202 ارشد درک عمومی معماری (مجموعه طبقه بندی شده درس و کنکور کد 1352)
قیمت:

550,000تومان

نویسنده:امیر رضا روحی زاده

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
237 ارشد معماری سوالات آزمونهای دانشگاه سراسری جلد 1 اول با پاسخ تشریحی
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
250 خلاصه مباحث آزمون دکتری مبانی نظری معماری 1 ( مبانی نظری و برنامه دهی معماری سیر اندیشه های معماری)
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:سانازامیری-فرزانه حسینی

ناشر:عصرکنکاش

افزودن به سبد خرید
265مجموعه طبقه بندی شده ارشد بانک سوالات معماری و هنرهای ساخت1
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:حسن رستگارپور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
705 انگلیسی برای دانشجویان معماری
قیمت:

118,000تومان

نویسنده:حسین فرهادی-پروانه توکلی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
922انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:دکتر فاطمه مهدوی راد

ناشر:اندیشمندان یزد

افزودن به سبد خرید
general english for the student of art and architecture انگلیسی برای دانشجویان هنر و معماری
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:مهندس امیر سرمدنهری

ناشر:فرهنگ روز

افزودن به سبد خرید
آزمونهای نظام مهندسی معماری(عمومی-تخصصی-ترسیمی-طراحی)
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:علیرضا مشبکی

ناشر:اول و آخر

افزودن به سبد خرید
آشنایی با اصول معماری آسمان خراشها
قیمت:

12,800تومان

نویسنده:محمدکریم پیرنیا-غلامحسین معماریان

ناشر:گلجام

افزودن به سبد خرید
آشنایی با معماری اسلامی ایران ویرایش جدید
قیمت:

285,000تومان

نویسنده:محمد ابراهیم زارعی

ناشر:نشر فن آوران

افزودن به سبد خرید
آشنایی با معماری جهان
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:چینگ_پراکاش

ناشر:یزدا

افزودن به سبد خرید
آشنایی با معماری جهان
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:حامدکامل نیا-محمدجوادمهدوی نژاد

ناشر:علم معمار رویال

افزودن به سبد خرید
آشنایی با معماری معاصر از شرق تا غرب بررسی مبانی مفاهیم و ریشه های شکل گیری آن
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:جان لنگ

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
آفرینش  نظریه  معماری ( نقش علوم رفتاری در طراحی محیط )تهران
قیمت:

290,000تومان

نویسنده:زهره بزرگمهری-آناهیتاخدادادی

ناشر:سروش پایا

افزودن به سبد خرید
آمودهای ایرانی  شناخت آسیب شناسی و مرمت
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:مرتضی صدیق-باقرحسینی

ناشر:کتابکده کسری

افزودن به سبد خرید
آموزش راندو  مجموعه کتب اسکیس و ارائه جلد3
قیمت:

375,000تومان