نتیجه جستجو

مهندسی معماری

مرتب سازی بر اساس :

ناموجود

نویسنده:لن باس-پل کلمنتس-ریک کازمن

ناشر:علوم رایانه

معماری نرم افزار با رویکرد عملی ویراست سوم 2013
ناموجود

نویسنده:ابراهیم علائی-مرضیه معراجی-زهرا زمانی نژاد

ناشر:طلایی (پویندگان دانشگاه)

معماری نرم افزار در عمل ویراست دوم به همراه سوالات چهارگزینه ای مرجع مهندسی نرم افزار پیشرفته
ناموجود

نویسنده:ماری استین-شاهین حیدری

ناشر:وانیا

معماری نور رویکردهای اخیربه طراحی با نور طبیعی
ناموجود

نویسنده:محمدرضا سلطان دوست

ناشر:یزدا

معماری همساز با اقلیم
ناموجود

نویسنده:خسروافضلیان

ناشر:کتابکده کسری

معماری همگون با ساختارهای جانوری
ناموجود

نویسنده:فرانکو بونچوگا

ناشر:موسسه علمی و فرهنگی فضا

معماری و آزادگی
ناموجود

نویسنده:وین اتو

ناشر:موسسه تالیف آثارهنری

معماری و اندیشه نقادانه
ناموجود

نویسنده:فرانسیس دی کی چینگ

ناشر:شهرآب

معماری و انرژی ساخت و ساز سبز
ناموجود

نویسنده:یاسمین آیسان-یان دیویس

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

معماری و برنامه ریزی  بازسازی
ناموجود

نویسنده:درک هیل-اولگ گرابر

ناشر:علمی وفرهنگی

معماری و تزئینات اسلامی
ناموجود

نویسنده:شاهین حیدری

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

معماری و روشنایی  تهران
ناموجود

نویسنده:-

ناشر:مولف

معماری و شهرسازی 100
ناموجود

نویسنده:علی اکبر صارمی

ناشر:نشر خاک

معماری و شهرسازی 71 گذر و درنگ کروکی های صارمی نشرخاک
ناموجود

نویسنده:هانیه اخوت-محمدرضابمانیان-نیناالماسی فر

ناشر:طحان

معماری و شهرسازی سنتی در کشورهای اسلامی
ناموجود

نویسنده:کریس ابل

ناشر: آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

معماری و هویت
ناموجود

نویسنده:محمدرضاپورجعفر-محمدشریف شهیدی

ناشر:سیمای دانش

معماری کلیسا در دوران اغازین مسیحیت بیزانس روانسک گویتگ رنسانس باروک روکوکو و معاصر
ناموجود

نویسنده:ون در وورت ون وگان

ناشر:کتابکده کسری

معماری کیفیت گرا درآمدی بر برنامه ریزی طراحی و ارزیابی کیفیت عملکردی
ناموجود

نویسنده:کریستیان نوربرگ -شولتس

ناشر:فرهنگ هنر

معنا در معماری غرب کتاب برگزیده سال 1387
ناموجود

نویسنده:اسماعیل ضرغامی-میلادالفت

ناشر:تربیت دبیر شهید رجایی

معیارهای نوین برنامه ریزی و طراحی سکونت گاه سالمندان بارویکرد افزایش امید به زندگی درساکنین
ناموجود

نویسنده:غلامرضاشامقلی-حامد یکی تا

ناشر:سروش دانش

مفاهیم پایه در طراحی معماری بیمارستان
ناموجود

نویسنده:ادواردت وایت

ناشر:نشر خاک

مفاهیم پایه در معماری  کتاب واژگان فرمهای معماری
ناموجود

نویسنده:ادوارد تی وایت

ناشر:پرهام نقش

مفاهیم پایه در معماری مرجع کانسپت
ناموجود

نویسنده:محمود گلابچی - مجتبی امیری

ناشر:دانشگاه پارس

مفاهیم سازه برای معماران
ناموجود

نویسنده:کریستیان نوربری -شولتز

ناشر:آگه

مفهوم سکونت به سوی معماری تمثیلی
ناموجود

نویسنده:محمود گلابچی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

مقاومت مصالح کاربردی  برای دانشجویان معماری و عمران
ناموجود

نویسنده:حامد قنبر طلب

ناشر:برکت کوثر

مقدمات اسکیس خط صفحه فرم
ناموجود

نویسنده:کاری یورماکا-اولیور شرر-درت کوهلمن

ناشر:آزاداسلامی واحدتهران

مقدماتی بر روش های طراحی معماری
ناموجود

نویسنده:میتراهاشمی-مهردادقیومی بیدهندی

ناشر:روزنه

مقدمه ای بر تاریخ شفاهی معماری ایران
ناموجود

نویسنده:استیون سوکولای

ناشر:دانشگاه هنر

مقدمه ای بر علم معماری مبانی معماری پایدار
ناموجود

نویسنده:رامین رضایی-وحید حاجی پور

ناشر:ایلک آی

مقدمه ای بر مباحث شهرسازی و معماری ایران جلد اول
ناموجود

نویسنده:لوکوربوزیه

ناشر:نشرفضا

منشور آتن چهارمین کنگره بین المللی معماری مدرن
ناموجود

نویسنده:محمد منصور فلامکی

ناشر:نشرفضا

منشور مرمت معماری
ناموجود

نویسنده:حمید رضا جیحانی - مریم رضائی پور

ناشر:دانشگاه کاشان

منظر باغ ( سیر تحول نقش شهری و اصول شکل گیری )
ناموجود

نویسنده:فرانک سیف الدینی

ناشر:آییژ

منظر شهری
ناموجود

نویسنده:آماندا کلایدزدیل

ناشر:دانشگاه هنر

مواد شیمیایی مورد استفاده مرمت
ناموجود

نویسنده:لیلیان تو

ناشر:سبزان

موفقیت تحصیلی بافنگ شویی
ناموجود

نویسنده:کلر کوپرمارکوس-کارولین فرانسیس

ناشر:کتابکده کسری

مکان های مردمی راهنمای طراحی فضاهای باز عمومی
ناموجود

نویسنده:ادوارد رلف

ناشر:آرمانشهر

مکان و بی مکانی    آرمانشهر
ناموجود

نویسنده:عیسی اسفنجاری کناری

ناشر:سازمان میراث فرهنگی

میبد شهری که هست مجموعه پژوهش های تاریخ و معماری و شهرسازی
ناموجود

نویسنده:اویترارل - دیوید پیرل ماتر - تری ویلیامسن

ناشر:نقدفرهنگ

میکروکلیمای شهری ( طراحی فضاهای بین ساختمان ها )
ناموجود

نویسنده:الکساندران تومبازیس

ناشر:علمی پژوهشی علم معمار

نامه ای به یک معمار جوان
ناموجود

نویسنده:محمودگلابچی-کتایون تقی زاده-احسان سروش نیا

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

نانو فناوری در معماری و مهندسی ساختمان
ناموجود

نویسنده:مرکز اطلاع رسانی پیشرو

ناشر:شباهنگ

نظارت بر ساختمان سازی در آینه تجربه برای مهندسین عمران و معماری
ناموجود

نویسنده:ایمان رئیسی

ناشر:کتابکده کسری

نظربازی جستارهای نظریه ی معماری
ناموجود

نویسنده:سایمون سوافیلد

ناشر:فرهنگ متین

نظریه در معماری منظر
ناموجود

نویسنده:سعیدحقیر-حامدکامل نیا

ناشر:دانشگاه تهران

نظریه مدرنیته در معماری
ناموجود

نویسنده:محمدرضالیلیان-مهدیه عابدی-پرهام بقایی-مریم بهرامی

ناشر:آزاد پیما

نظریه ها و روش های طراحی معماری
ناموجود

نویسنده:کیت نزبیت

ناشر:نشر نی

نظریه های پسا مدرن در معماری نشر نی
ناموجود

نویسنده:محمودگلابچی-امیرفرجی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

نظریه های نوین در مدیریت پروژه نظریه آشوب سیستم ها بازی محدودیت ها