نتیجه جستجو

مهندسی معماری

مرتب سازی بر اساس :

ناموجود

نویسنده:هشام مرتضی

ناشر:مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری

اصول سنتی ساخت و ساز در اسلام
ناموجود

نویسنده:فرشاد سرایی

ناشر:نگارنده دانش

اصول طراحی آشپزخانه های صنعتی
ناموجود

نویسنده:امین جعفری-تبسم بیکایی

ناشر:طحان

اصول طراحی مجتمع مسکونی ایران جهان
ناموجود

نویسنده:منصوره طاهباز-شهربانو جلیلیان

ناشر:دانشگاه شهید بهشتی

اصول طراحی معماری همساز با اقلیم در ایران با رویکرد به معماری مسجد
ناموجود

نویسنده:امین جعفری-تبسم بیکایی

ناشر:طحان

اصول طراحی هتل ایران-جهان
ناموجود

نویسنده:محمود ماهرالنقش

ناشر:آزاده

اصول فنی ساختمان ویرایش جدید
ناموجود

نویسنده:مرضیه قدسی

ناشر:مشکوه دانش

اصول معماری داخلی
ناموجود

نویسنده:پرویز حناچی - محمد غلام نژاد

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

اصول و روش های مستند سازی و مستند نگاری بنا ها و محوطه های تاریخی
ناموجود

نویسنده:اسماعیل صالحی-مرتضی دیناروندی-امیرهدایتی

ناشر:سیمای دانش

اصول و ضوابط طراحی پارکهای شهری
ناموجود

نویسنده:اکرم السادات خیرالسادات

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی یزد

اصول و ضوابط طراحی معماری قرارگاه آموزشی کودکان برمبنای روانشناسی یادگیری
ناموجود

نویسنده:جان مونتاگیو

ناشر:مرکزپخش انتشارات شهراب

اصول و مبانی پرسپکتیو و روند در معماری شهرآب
ناموجود

نویسنده:روزایمی مات رانی

ناشر:بیهق کتاب

اصول و مبانی ترسیم پرسپکتیو یک نقطه ای
ناموجود

نویسنده:کورش محمودی -امیرشکیبامنش

ناشر:طحان

اصول و مبانی رنگ شناسی در معماری و شهرسازی محمودی
ناموجود

نویسنده:فرانسیس د ک چینگ

ناشر:مارلیک

اصول و مبانی طراحی ( طراحی به عنوان یک فرآیند خلاق )
ناموجود

نویسنده:عباسعلی شاهرودی-علی سیدیان

ناشر:علم ودانش پخش

اصول و مبانی طراحی هتل
ناموجود

نویسنده:غلامرضا دهقان منشادی

ناشر:علم نوین

اصول و مبانی معماری
ناموجود

نویسنده:مارک کارلن-جیمزبنیا

ناشر:شهرآب

اصول و مبانی نورپردازی در معماری
ناموجود

نویسنده:ارنست نویفرت-پیتر نویفرت

ناشر:آذرین مهر

اطلاعات معماری نویفرت (جدیدترین ترجمه2016)
ناموجود

نویسنده:ارنست وپیترنویفرت

ناشر:آذرین مهر

اطلاعات معماری نویفرت 2017
ناموجود

نویسنده:امیر سرمد نهری

ناشر:سیمای دانش

اطلاعات معماری نویفریت2023 با cd
ناموجود

نویسنده:محمد علی عزیزی

ناشر:واژگان

اطلس  رنگی نما
ناموجود

نویسنده:واحد تحقیقات و توسعه

ناشر:کلیدآموزش و توسعه ایران

اطلس  نوین  درهای چوبی
ناموجود

نویسنده:محمد علی عزیزی

ناشر:واژگان

اطلس رنگی سرویس بهداشتی
ناموجود

نویسنده:محمد علی عزیزی

ناشر:واژگان

اطلس رنگی سونا و جکوزی
ناموجود

نویسنده:ابوالقاسم سیدصدر

ناشر:سیمای دانش

اطلس شیروانی ها
ناموجود

نویسنده:احسان صیادی-مهدی مداحی-نسترن فدوی

ناشر:لوتس

اطلس معماری ترجمه ای از کتاب اطلس معماری فیدن
ناموجود

نویسنده:محمدرضاسلطاندوست

ناشر:یزدا

اقلیم معماری تهویه مطبوع
ناموجود

نویسنده:رضا شاطریان

ناشر:سیمای دانش

اقلیم و معماری شاطریان سیمای دانش
ناموجود

نویسنده:مهندسان مشاور شهرساز و معمار

ناشر:پژوهش ونوآوری مهندسان مشاور آبار

الزامات عمومی معماری در ایران ( راهنمای تصویری مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان )
ناموجود

نویسنده:جهانشاه پاکزاد-حمیده بزرگ

ناشر:آرمانشهر

الفبای روانشناسی محیط برای طراحان
ناموجود

نویسنده:دیویدرایت

ناشر:پرهام نقش

الفبای معماری پایدار با رویکرد معماری خورشیدی
ناموجود

نویسنده:فرانسیس دی کی چینگ-جیمزاکلر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

الفبای معماری جلد دوم
ناموجود

نویسنده:فرانسیس دی کی چینگ-جیمزاکلر

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

الفبای معماری جلد یک
ناموجود

نویسنده:کریستوفرالکساندر

ناشر:دایره دانش

الگوهای استاندارد در معماری  یک زبان الگو
ناموجود

نویسنده:راجرچ کلارک -مایکل پاوز

ناشر:یزدا

الگوی معماری تحلیل ها و ایده های شکل دهنده
ناموجود

نویسنده:ناتانیل کلمن

ناشر:فکرنو

اندیشمندان برای معماران 2 لوفور برای معماران
ناموجود

نویسنده:جاناتان هیل

ناشر:فکرنو

اندیشمندان برای معماران 3 مرلوپونتی برای معماران
ناموجود

نویسنده:هلنا وبستر

ناشر:فکرنو

اندیشمندان برای معماران 4 بوردیو برای معماران
ناموجود

نویسنده:بابک داریوش

ناشر:علم ودانش پخش

انسان طبیعت معماری
ناموجود

نویسنده:آزاده شاهچراغی

ناشر:جهاددانشگاهی

انگاره های معمارانه منظر ( درآمدی بر آفرینش پارک های شهری )
ناموجود

نویسنده:محمد عباس نژاد - منصور خواجه پور - غلامرضا روحانی

ناشر:سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته مرمت و احیای بناهای تاریخی 1801
ناموجود

نویسنده:مرواریدقاسمی اصفهانی

ناشر:روزنه

اهل کجا هستیم ؟ ( هویت بخشی به بافت های مسکونی )
ناموجود

نویسنده:فیلیپ جو دیدیو

ناشر:سروش دانش

اکنون معماری
ناموجود

نویسنده:کریستین کمپس

ناشر:دانشگاهی کیان

ایده های خلاقانه در طراحی اتاق کودکان و نوجوانان
ناموجود

نویسنده:احسان طا یفه

ناشر:علمی پژوهشی علم معمار

ایده و خلاقیت در معماری ایرانی