نتیجه جستجو

شیمی و مهندسی شیمی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد سینتیک و طراحی راکتور های شیمیایی (ویژه رشته های مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی )
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی (جلددوم2)
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:جعفراکبری-مینامقری-سیناغلامی

ناشر:گروه تالیفی دکترخلیلی

افزودن به سبد خرید
iqbشیمی عمومی با پاسخ تشریحی
قیمت:

249,000تومان

نویسنده:حسین دشتی خویدکی

ناشر:پادینا

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:سعید نعمتی

ناشر:صانعی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با دانش پلیمرها و اصطلاحات بنیادی
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:بهزاد خداکرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد انتقال جرم (ویژه رشته های مهندسی شیمی بیوتکنولوژی پلیمر مهندسی فرآوری )
قیمت:

37,000تومان

نویسنده:حجت الله احمدی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد سینیتیک و طراحی رآکتور های شیمیایی (مجموعه مهندسی شیمی)
قیمت:

168,000تومان

نویسنده:داوود ستمدیده

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی آلی 1و2و3 مدرسان میکرو طبقه بندی شده
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:رضا کیاکجوری

ناشر:نشر جهش

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی آلی 2
قیمت:

32,000تومان

نویسنده:حسین رباط جزی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی تجزیه 1و2 و دستگاهی میکرو طبقه بندی شده آزمون های سراسری و آزاد 91-1400
قیمت:

475,000تومان

نویسنده:مجید حمزه لو-سمانه باقری

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی فیزیک آزمون های سراسری وآزاد91-1400  میکرو طبقه بندی شده
قیمت:

175,000تومان

نویسنده:جعفرمحمدنژاد

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی معدنی ( جلد اول 1 شیمی معدنی 1)
قیمت:

187,000تومان

نویسنده:کاوه عبدی - احسان اسلاملو - نیما حاجی نجف - هادی روحانی - امین مرادیان

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد عملیات واحد جلد اول (خلاصه مطالب درسی و نکات ویژه کنکوری)
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:کاوه عبدی - احسان اسلاملو - نیما حاجی نجف - هادی روحانی - امین مرادیان

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد عملیات واحد جلد دوم (خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری)
قیمت:

270,000تومان

نویسنده:امیدبابایی

ناشر:نشر جهش

افزودن به سبد خرید
ارشد مرجع کامل انتقال جرم فنی و مهندسی
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:امیدبابایی

ناشر:نشر جهش

افزودن به سبد خرید
ارشد مرجع کامل انتقال حرارت فنی و مهندسی ویراست 4
قیمت:

650,000تومان

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد مکانیک سیالات (خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری سراسری و آزاد)
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:مرتضی صفری فرد

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
ارشد مکانیک سیالات رشته مهندسی شیمی
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم سعیدی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد و دکتری شیمی معدنی ( 1 و 2 آلی فلزی ) میکرو طبقه بندی شده
قیمت:

285,000تومان

نویسنده:محمدحسین اقبال محمدی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد کنترل فرآیندها مهندسی شیمی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:میتراآملی دیوا

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
ارشدشیمی تجزیه1و2 جلددوم دستگاهی 2(رشته شیمی)
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:سیروان محمدی آذر- شهین برهانی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشدمجموعه سوالات آزمونهای 95 - 1400 مجموعه شیمی مدرسان
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:دیوید هیمل بلاو

ناشر:دانشگاه صنعتی امیرکبیر

افزودن به سبد خرید
اصول  بنیانی و مبانی  محاسبات در مهندسی شیمی
قیمت:

298,000تومان

نویسنده:اسکوگ-هالر-نیمن

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
اصول  تجزیه دستگاهی ( جلد اول 1 )
قیمت:

295,000تومان