نتیجه جستجو

فیزیک

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:حسین نامی-فرشاد نژاد ستاری-عباس شفیعی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد مجموعه سوالات آزمون های 83 - 94 رشته فیزیک با پاسخ تشریحی
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:اسماعیل فقیه

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
230انگلیسی برای دانشجویان فیزیکenglish for the student of physics
قیمت:

144,000تومان

نویسنده:امیر هوشنگ رمضانی-حسین میقانی

ناشر:گسترش علوم پایه

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه فیزیک پایه 2 الکتریسیته و مغناطیس
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:دیوید جی گریفیث

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با الکترودینامیک (با تجدیدنظر کامل در ترجمه و ویرایش)
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با نسبیت خاص
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:چارلز کیتل

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی بافیزیک حالت جامد (ویراست هشتم)
قیمت:

445,000تومان

نویسنده:حمزه فراتی راد

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی فیزیک و ترمودینامیک 80-1400
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:امیرحسین کردبچه-محمدبهتاج

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
ارشد فیزیک پارسه بانک
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:صنم بایبوردی

ناشر:مدرسان

افزودن به سبد خرید
ارشدفیزیک خاک مدرسان
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:مریم مستاجران

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی فیزیک شتاب دهنده ها
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
الکترودینامیک کلاسیک (جلددوم2-ویرایش سوم)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم) جلداول1
قیمت:

330,000تومان

نویسنده:نیل دگراس تایسون

ناشر:انتشارات پل

افزودن به سبد خرید
پیام آور ستارگان ( چشم انداز های کیهانی درباره تمدن بشری )
قیمت:

111,000تومان

نویسنده:فرانک ج بلت

ناشر:علوم پویا

افزودن به سبد خرید
تحلیل و تشریح مسائل فیزیک پایه جلداول مکانیک
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:جورج بی آرفکن-هانس جی وبر

ناشر:امیدانقلاب

افزودن به سبد خرید
تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک جلد 1 اول
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:رزنیک

ناشر:امیدانقلاب

افزودن به سبد خرید
تحلیل وتشریح آشنایی بانسبیت خاص
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس جلد 2 دوم ویراست یازدهم هالیدی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل مبانی فیزیک جلد 3 سوم ویراست 10 دهم ( فیزیک عمومی 3 شاره ها حرارت و ترمودینامیک امواج نور هندسی و موجی )
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل مبانی فیزیک مکانیک و گرما جلد اول 1 ( شاره ها و نوسان ) ویراست یازدهم
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:نور الدین زتیلی

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل مکانیک کوانتومی(ویرایش دوم)
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:حمید قاسمی - شکوفه خسروی زاده

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک 1 ویراست دهم ( مختص رشته فیزیک ) مکانیک و شاره
قیمت:

36,000تومان

نویسنده:دونالد ار-کاگ ناور-لاول بی-کاپل

ناشر:کعبه دل

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها (به همراه مسائل کتاب و سوالات -نکات کامل درسی)
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:جورج آرفکن - وبر

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسایل روشهای ریاضی در فیزیک (ویرایش پنجم)
قیمت:

70,000تومان