نتیجه جستجو

فیزیک

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس جلد دوم 2 ویراست دهم
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:چارلز مورتیمر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
شیمی عمومی (جلددوم2)
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:حسین نامی-فرشاد نژاد ستاری-عباس شفیعی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد مجموعه سوالات آزمون های 83 - 94 رشته فیزیک با پاسخ تشریحی
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:اسماعیل فقیه

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
230انگلیسی برای دانشجویان فیزیکenglish for the student of physics
قیمت:

144,000تومان

نویسنده:حسین دشتی خویدکی

ناشر:پادینا

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه شیمی فیزیک 1
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:دیوید جی گریفیث

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با الکترودینامیک (با تجدیدنظر کامل در ترجمه و ویرایش)
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:سعید نعمتی

ناشر:صانعی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با دانش پلیمرها و اصطلاحات بنیادی
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با نسبیت خاص
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:چارلز کیتل

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی بافیزیک حالت جامد (ویراست هشتم)
قیمت:

445,000تومان

نویسنده:بهزاد خداکرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد انتقال جرم (ویژه رشته های مهندسی شیمی بیوتکنولوژی پلیمر مهندسی فرآوری )
قیمت:

37,000تومان

نویسنده:داوود ستمدیده

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی آلی 1و2و3 مدرسان میکرو طبقه بندی شده
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:حسین رباط جزی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی تجزیه 1و2 و دستگاهی میکرو طبقه بندی شده آزمون های سراسری و آزاد 91-1400
قیمت:

475,000تومان

نویسنده:مجید حمزه لو-سمانه باقری

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی فیزیک آزمون های سراسری وآزاد91-1400  میکرو طبقه بندی شده
قیمت:

175,000تومان

نویسنده:حمزه فراتی راد

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی فیزیک و ترمودینامیک 80-1400
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:جعفرمحمدنژاد

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی معدنی ( جلد اول 1 شیمی معدنی 1)
قیمت:

187,000تومان

نویسنده:کاوه عبدی - احسان اسلاملو - نیما حاجی نجف - هادی روحانی - امین مرادیان

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد عملیات واحد جلد اول (خلاصه مطالب درسی و نکات ویژه کنکوری)
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:کاوه عبدی - احسان اسلاملو - نیما حاجی نجف - هادی روحانی - امین مرادیان

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد عملیات واحد جلد دوم (خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری)
قیمت:

270,000تومان

نویسنده:امیدبابایی

ناشر:نشر جهش

افزودن به سبد خرید
ارشد مرجع کامل انتقال جرم فنی و مهندسی
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:بهزاد خدا کرمی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد مکانیک سیالات (خلاصه مطالب درسی نکات ویژه کنکوری سراسری و آزاد)
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:محمدحسین اقبال محمدی

ناشر:آزاده راهیان ارشد

افزودن به سبد خرید
ارشد کنترل فرآیندها مهندسی شیمی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:صنم بایبوردی

ناشر:مدرسان

افزودن به سبد خرید
ارشدفیزیک خاک مدرسان
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:سیروان محمدی آذر- شهین برهانی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشدمجموعه سوالات آزمونهای 95 - 1400 مجموعه شیمی مدرسان
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:ساراسعیدی

ناشر:پوران پژوهش

افزودن به سبد خرید
ارشدمجموعه شیمی شیمی آلی
قیمت:

574,000تومان