نتیجه جستجو

فیزیک

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:حسین نامی-فرشاد نژاد ستاری-عباس شفیعی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد مجموعه سوالات آزمون های 83 - 94 رشته فیزیک با پاسخ تشریحی
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:اسماعیل فقیه

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
230انگلیسی برای دانشجویان فیزیکenglish for the student of physics
قیمت:

144,000تومان

نویسنده:امیر هوشنگ رمضانی-حسین میقانی

ناشر:گسترش علوم پایه

افزودن به سبد خرید
آزمایشگاه فیزیک پایه 2 الکتریسیته و مغناطیس
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:دیوید جی گریفیث

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با الکترودینامیک (با تجدیدنظر کامل در ترجمه و ویرایش)
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با نسبیت خاص
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:چارلز کیتل

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
آشنایی بافیزیک حالت جامد (ویراست هشتم)
قیمت:

445,000تومان

نویسنده:حمزه فراتی راد

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد شیمی فیزیک و ترمودینامیک 80-1400
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:امیرحسین کردبچه-محمدبهتاج

ناشر:پارسه

افزودن به سبد خرید
ارشد فیزیک پارسه بانک
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:صنم بایبوردی

ناشر:مدرسان

افزودن به سبد خرید
ارشدفیزیک خاک مدرسان
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:مریم مستاجران

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی فیزیک شتاب دهنده ها
قیمت:

17,000تومان

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
الکترودینامیک کلاسیک (جلددوم2-ویرایش سوم)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم) جلداول1
قیمت:

330,000تومان

نویسنده:نیل دگراس تایسون

ناشر:انتشارات پل

افزودن به سبد خرید
پیام آور ستارگان ( چشم انداز های کیهانی درباره تمدن بشری )
قیمت:

111,000تومان

نویسنده:فرانک ج بلت

ناشر:علوم پویا

افزودن به سبد خرید
تحلیل و تشریح مسائل فیزیک پایه جلداول مکانیک
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:جورج بی آرفکن-هانس جی وبر

ناشر:امیدانقلاب

افزودن به سبد خرید
تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاضی در فیزیک جلد 1 اول
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:رزنیک

ناشر:امیدانقلاب

افزودن به سبد خرید
تحلیل وتشریح آشنایی بانسبیت خاص
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس جلد 2 دوم ویراست یازدهم هالیدی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل مبانی فیزیک جلد 3 سوم ویراست 10 دهم ( فیزیک عمومی 3 شاره ها حرارت و ترمودینامیک امواج نور هندسی و موجی )
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل مبانی فیزیک مکانیک و گرما جلد اول 1 ( شاره ها و نوسان ) ویراست یازدهم
قیمت:

180,000تومان

نویسنده:نور الدین زتیلی

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
تشریح مسائل مکانیک کوانتومی(ویرایش دوم)
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:حمید قاسمی - شکوفه خسروی زاده

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک 1 ویراست دهم ( مختص رشته فیزیک ) مکانیک و شاره
قیمت:

36,000تومان

نویسنده:دونالد ار-کاگ ناور-لاول بی-کاپل

ناشر:کعبه دل

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسائل کنترل فرآیندها (به همراه مسائل کتاب و سوالات -نکات کامل درسی)
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:جورج آرفکن - وبر

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسایل روشهای ریاضی در فیزیک (ویرایش پنجم)
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک 2 (الکتریسیته و مغناطیس ویرایش 8)
قیمت:

30,000تومان

نویسنده:دیوید هالیدی رابرت رزنیک-جرل واکر

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک3(امواج گرما تومودینامیک نورشناسی هندسی و فیزیکی)ویرایش هشتم
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:حمید قاسمی - شکوفه خسروی زاده

ناشر:هودین

افزودن به سبد خرید
حل تحلیلی کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی1(جلداول1-ویراست نهم)
قیمت:

24,000تومان

نویسنده:جرال واکر-هالیدی-رزنیک

ناشر:نیاز دانش

افزودن به سبد خرید
حل تشریح مسائل مبانی فیزیک جلد 3 سوم ویرایش 11 یازدهم
قیمت:

70,000تومان

نویسنده:ایرا لوین

ناشر:علمی و فنی

افزودن به سبد خرید
حل مسائل شیمی کوانتومی  (قسمت اول:مبانی شیمی کوانتومی و ساختار الکترونی اتمی)ویرایش پنجم
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:زهرا نعیمی-نرگس فتحعلیان

ناشر:آراکس

افزودن به سبد خرید
خودآموز و حل تشریحی مسائل مکانیک کوانتومی پیشرفته ی ساکورایی(به همراه حل مسائل اندازه گیری در مکانیک کوانتومی)
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:حجت امراللهی

ناشر:دانشگاه آزاد اسلامی یزد

افزودن به سبد خرید
دستور کار آزمایشگاه فیزیک 2
قیمت:

13,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:ساد

افزودن به سبد خرید
دکتری دولتی مجموعه فیزیک
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:احمدسراستاد-فاطمه دهقانی زاده

ناشر:امیرسیدعلی زاده

افزودن به سبد خرید
رصدافلاک آشنایی بانجوم رصدی
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:مسعود کاوش تهرانی-حمیدقاسمی

ناشر:فراسوی علم

افزودن به سبد خرید
رهیافت حل مساله در نور شناخت
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:جورج بی آرفکن-هانس جی وبر

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
روشهای  ریاضی  در فیزیک ( جلد اول 1 ) ویراست ششم
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:ایران لواین

ناشر:علمی و فنی

افزودن به سبد خرید
شیمی کوانتمی قسمت دوم(ساختار الکترونی مولکولی و شیمی محاسباتی)ویرایش ششم
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:ایران لواین

ناشر:علمی و فنی

افزودن به سبد خرید
شیمی کوانتومی (قسمت اول:مبانی شیمی کوانتومی و ساختار الکترونی اتمی)ویرایش پنجم
قیمت:

200,000تومان

نویسنده:فرانک ج بلت

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
فیزیک  پایه جلدسوم  3(الکتریسیته-مغناطیس-الکترومغناطیس)
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:محمود قرآن نویس - حسین جوادی

ناشر:ققنوس

افزودن به سبد خرید
فیزیک  پیش  دانشگاهی
قیمت:

7,200تومان

نویسنده:کنت اس کرین

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
فیزیک  جدید
قیمت:

340,000تومان

نویسنده:استیون گازویوروویچ

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
فیزیک  کوانتومی
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:محمودبهار

ناشر:مبتکران

افزودن به سبد خرید
فیزیک برای علوم زیستی ( میکروبیولوژی زیست شناسی پیراپزشکی تربیت بدنی بهداشت محیط زیست )
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:فرانک ج بلت

ناشر:پژوهشگران نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
فیزیک پایه جلد سوم3 (تحلیل و تشریح کامل مسائل)
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:جرال واکر-هالیدی-رزنیک

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
فیزیک پایه3 مبانی فیزیک امواج گرما ترمودینامیک نور شناسی هندسی و فیزیکی
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:رمضانی-مهدوی

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
فیزیک دانشگاهی الکتریسیته و مغناطیس(ک به ک گسترش علوم)
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:کی اچ جی بوسچو-اف آردی بور

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
فیزیک مغناطیس و مواد مغناطیسی
قیمت:

16,500تومان

نویسنده:پل جی هیوئیت

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
فیزیک مفهومی جلددوم ویژگی های ماده گرما صوت ویرایش دهم
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:پل جی هیوئیت

ناشر:فاطمی

افزودن به سبد خرید
فیزیک مفهومی جلدسوم الکتریسیته ومغناطیس نورویرایش دهم
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:کنت کرین

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
فیزیک نوین (ویراست سوم)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:استفان گاسیور ویچ

ناشر:نوپردازان

افزودن به سبد خرید
فیزیک کوانتومی
قیمت:

100,000تومان