نتیجه جستجو

فیزیک

مرتب سازی بر اساس :

ناموجود

نویسنده:سعید آرا

ناشر:آزاده

ارشد فیزیک (مکانیک کوانتومی)
ناموجود

نویسنده:احمد لشگری

ناشر:ماهان

ارشد فیزیک پایه 1و2و3 (رشته فیزیک)
ناموجود

نویسنده:محمدرضا نورانی-قاسم نعیمی-سلمان مهاجر

ناشر:آزاده

ارشد فیزیک ترمودینامیک و مکانیک آماری
ناموجود

نویسنده:احمد امجدی-هادی نظری مهرو

ناشر:مدرسان شریف

ارشد فیزیک مدرن (ویژه رشته های فیزیک و فوتونیک)
ناموجود

نویسنده:حسین محسنی پور-ناصر زارع دهنوی

ناشر:ماهان

ارشد مکانیک تحلیلی (رشته فیزیک)
ناموجود

نویسنده:حسین بیانی

ناشر:پوران پژوهش

ارشد مکانیک کوانتومی (مجموعه فیزیک)
ناموجود

نویسنده:مایکل سیدز

ناشر:دانشگاه امام رضا

اساس ستاره شناسی جلد1
ناموجود

نویسنده:مایکل سیدز

ناشر:دانشگاه امام رضا

اساس ستاره شناسی جلد2
ناموجود

نویسنده:محسن کیانی

ناشر:آذربیان

اسرار شگفت انگیز جهان عجایب فضا و کهکشان ها
ناموجود

نویسنده:هانس سی اوهانیان

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

اصول فیزیک جلداول 1
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

اصول فیزیک جلداول 1مکانیک ویرایش نهم2011 رنگی
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

اصول فیزیک جلداول 1مکانیک ویرایش نهم2011 سیاه سفید
ناموجود

نویسنده:هانس سی اوهانیان

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

اصول فیزیک جلد دوم 2
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی رابرت رزنیک-جرل واکر

ناشر:نیاز دانش

افست مبانی فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم fundamentals of physics
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:ویرافر

افست مبانی فیزیک هالیدی جلد دوم ویرایش دهم fundamentals of physics
ناموجود

نویسنده:جان دیوید جکسون

ناشر:نیاز دانش

الکترو دینامیک کلاسیک (ویراست سوم)
ناموجود

نویسنده:حمید قاسمی - شکوفه خسروی زاده

ناشر:نوپردازان

الکترودینامیک کلاسیک جکسون (ویرایش سوم-تشریح کامل مسائل)
ناموجود

نویسنده:محمدضیاء حسینی-احمدضیاء حسینی

ناشر:سمت

انگلیسی برای دانشجویان رشته فیزیک کاربردی 819
ناموجود

نویسنده:میثم جلالی - مهدی ملکی

ناشر:امیرکبیر

اکسید گرافن ( مبانی فیزیک کاربرد ها )
ناموجود

نویسنده:حسین عرفانی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

بلورشناسی
ناموجود

نویسنده:مصطفی رضایی طاویرانی - سعیدحسامی تکلو

ناشر:کتابخانه فرهنگ

بیوفیزیک
ناموجود

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:فدک ایساتیس

تجزیه و تحلیل مسائل الکترودینامیک کلاسیک
ناموجود

نویسنده:جورج آرفکن

ناشر:پژوهشگران نشر دانشگاهی

تحلیل و تشریح کامل مسائل روش های ریاض در فیزیک2(براساس ویرایش جدید)
ناموجود

نویسنده:جورج بی آرفکن-هانس جی وبر

ناشر:امیدانقلاب

تحلیل وتشریح کامل مسائل روش های ریاضی درفیزیک جلددوم
ناموجود

نویسنده:قاسم اسکویی حامدجباریها

ناشر:پژوهشگران نشر دانشگاهی

تحلیل وتشریح کامل مسائل روشهای ریاضی درفیزیک 1(براساس ویرایش جدید مرکز نشر)
ناموجود

نویسنده:جورج آرفکن

ناشر:سهادانش

تشریح مسائل روشهای ریاضی درفیزیک (جلداول1)
ناموجود

نویسنده:فرانک ال پدروتی

ناشر:امیدانقلاب

تشریح مسائل آشنایی بااپتیک
ناموجود

نویسنده:جورج آرفکن

ناشر:سهادانش

تشریح مسائل روشهای ریاضی در فیزیک (جلددوم2)
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:نیاز دانش

تشریح مسائل مبانی فیزیک جلد دوم الکتریسیته و مغناطیس
ناموجود

نویسنده:حمیدتیموری

ناشر:آمود

تشریح مسایل فیزیک جدید  همدان
ناموجود

نویسنده:استفان گاسیور ویچ

ناشر:نما

تشریح مسایل فیزیک کوانتومی (ویرایش سوم)
ناموجود

نویسنده:جان 0دیوید0جکسون

ناشر:آراکس

تشریح و تحلیل مسائل الکترودینامیک کلاسیک (ویرایش سوم)
ناموجود

نویسنده:استفان گاسیور ویچ

ناشر:آراکس

تشریح کامل مسائل فیزیک کوانتومی(ویراست سوم)
ناموجود

نویسنده:فرزام فتح الهی-صنم حاج صادقی-سمیه خازنی-صالح بینش نیا

ناشر:پویش اندیشه

تشریح کامل مسائل فیزیک پایه مکانیک جلد اول بر اساس فرانک بلت همراه باخلاصه ونکته وحل مسئله
ناموجود

نویسنده:حمید قاسمی - شکوفه خسروی زاده

ناشر:نوپردازان

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک 1 ویراست 10 دهم ( مختص رشته های فنی و مهندسی )
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:آراکس

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک جلد دوم 2الکتریسیته و مغناطیس (ویرایش هشتم 2008-2009)
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:آینده دانش

تشریح کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جاداول مکانیک وگرماویرایش دهم2014
ناموجود

نویسنده:رابرت رزنیک-دیویدهالیدی-کنت اس کرین

ناشر:ایثارگران

تشریح کامل مسایل فیزیک (جلداول1-مکانیک)ویراست پنجم
ناموجود

نویسنده:رابرت رزنیک-دیویدهالیدی-کنت اس کرین

ناشر:پرسون

تشریح کامل مسایل فیزیک جلداول ( مکانیک )
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی رابرت رزنیک-جرل واکر

ناشر:نوپردازان

تشریح کامل مسایل مبانی فیزیک هالیدی 1 رشته فیزیک
ناموجود

نویسنده:مصطفی عاقله

ناشر:آریا نوین

تعاریف فرمولها و قضایای فیزیک
ناموجود

نویسنده:نیل اشکرافت - دیوید مرمین

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

حل تشریحی مسائل فیزیک حالت جامد پیشرفته (بخش تکمیلی-دکترا)
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

حل کامل مسائل مبانی فیزیک هالیدی جلد سوم الکتریسیته ومغناطیس ویرایش دهم2014 شامل 1134 مسئله
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

حل کامل مسایل مبانی فیزیک (جلداول1-ویرایش ششم-مکانیک)