نتیجه جستجو

فیزیک

مرتب سازی بر اساس :

ناموجود

نویسنده:فریزر

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

فیزیک قطعات نیمه رسانا
ناموجود

نویسنده:نبل اشکرافت-دیوید مرمین

ناشر:دانش نگار

فیزیک ماده چگال (حالت جامد) جلد دوم 2
ناموجود

نویسنده:اشکرافت -مرمین

ناشر:دانش نگار

فیزیک ماده چگال1(حالت جامد)
ناموجود

نویسنده:پل جی هیوئیت

ناشر:فاطمی

فیزیک مفهومی جلد چهارم فیزیک اتمی و هسته ای
ناموجود

نویسنده:پل جی هیوئیت

ناشر:فاطمی

فیزیک مفهومی جلداول مکانیک ویرایش دهم
ناموجود

نویسنده:اس ام زی

ناشر:دانشگاه صنعتی سجاد

فیزیک و تکنولوژی قطعات نیمرسانا
ناموجود

نویسنده:پل پیتر اورون

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

فیزیک و کاربرد های آن در علوم  تندرستی
ناموجود

نویسنده:الستیر ای ام رای

ناشر:سبزان

فیزیک کوانتومی به زبان ساده
ناموجود

نویسنده:ج ویلسون -ج ف ب هاوکز

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

لیزر اصول و کاربردها
ناموجود

نویسنده:بی دی کالیتی

ناشر:دانشگاه شیراز

مبانی پراش پرتو X جلد اول1
ناموجود

نویسنده:بی دی کالیتی

ناشر:دانشگاه شیراز

مبانی پراش پرتو X[جلد دوم 2
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:نوپردازان

مبانی فیزیک ( فیزیک پایه1 -مکانیک گرما ترمودینامیک و نظریه جنبشی گازها) ویرایش هشتم
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی رابرت رزنیک-جرل واکر

ناشر:نوپردازان

مبانی فیزیک (الکتریسیته ومغناطیس ) فیزیک پایه2
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

مبانی فیزیک (جلدسوم3-ویرایش ششم2001-الکتریسیته و مغناطیس)
ناموجود

نویسنده:فدریک رایف

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

مبانی فیزیک آماری و گرمایی
ناموجود

نویسنده:هالیدی رزنیک واکر

ناشر:آموزشگاه آرمان صدرا

مبانی فیزیک الکتریسیته و مغناطیس
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی رابرت رزنیک-جرل واکر

ناشر:نوپردازان

مبانی فیزیک پایه3  فیزیک عمومی 3 امواج گرما ترمودینامیک نورشناسی هندسی ویراست دهم
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی رابرت رزنیک-جرل واکر

ناشر:صفار

مبانی فیزیک جلد اول مکانیک وگرما ویرایش نهم2011
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:صفار

مبانی فیزیک جلداول مکانیک و گرما ویرایش دهم2014
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

مبانی فیزیک جلداول1مکانیک (ویرایش ششم2001)
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:آذرباد

مبانی فیزیک جلددوم الکتریسیته ومغناطیس ویرایش هشتم2008
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:مبتکران

مبانی فیزیک جلددوم2 (شاره ها موجها و گرما) ویرایش ششم 2001
ناموجود

نویسنده:صدری حسنی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

مبانی فیزیک ریاضیاتی جلد اول 1
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - جرل واکر

ناشر:نوپردازان

مبانی فیزیک فیزیک پایه 1 مکانیک شاره ها و نوسان ها ویراست دهم  برای دانشجویان فیزیک شیمی وریاضی
ناموجود

نویسنده:هالیدی رزنیک واکر

ناشر:نص

مبانی فیزیک مکانیک (ویراست هفتم)
ناموجود

نویسنده:دیوید هالیدی - رابرت رزنیک - یرل واکر

ناشر:نیاز دانش

مبانی فیزیک مکانیک و گرما ج1 شاره ها و نوسان ویراست دهم
ناموجود

نویسنده:وایدنر-سلز

ناشر:امیدانقلاب

مبانی فیزیک نوین (فیزیک جدید-تحلیل و تشریح کامل مسائل)
ناموجود

نویسنده:والترمی یرهوف

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

مبانی فیزیک هسته ای
ناموجود

نویسنده:واکر-هالیدی-رزنیک

ناشر:مبتکران

مبانی فیزیک ویرایش ششم 2001(جلدچهارم4-اپتیک و فیزیک نوین)
ناموجود

نویسنده:ا.و.جوشی

ناشر:به نشر

مبانی نظریه گروه هابرای فیزیکدانان
ناموجود

نویسنده:سید جواد میر شاه ولد

ناشر:پردازش

مجموعه سوال های ارشد فیزیک (جلدچهارم4)
ناموجود

نویسنده:مارتین هارویت

ناشر:دانشگاه فردوسی مشهد

مفاهیم اختر فیزیک
ناموجود

نویسنده:دیوید جی گریفیتس

ناشر:نوپردازان

مقدمه ای بر ذرات بنیادی
ناموجود

نویسنده:بی آر مارتین

ناشر:دانشگاه شیراز

مقدمه ای بر فیزیک هسته ای و ذرات بنیادی
ناموجود

نویسنده:استفان کوچ-آندره میزیروویچ-ناصرپیغمبریان

ناشر:به نشر

مقدمه ای بر نور شناخت نیم رسانا
ناموجود

نویسنده:ایرج نوربهشت

ناشر:دانشگاه اصفهان

مقدمه ای بربلورشناسی (هندسی)
ناموجود

نویسنده:سعیدعلیائی

ناشر:دانشگاه شهیدرجایی

مقدمه ای برفوتونیک
ناموجود

نویسنده:جی جی ساکورایی

ناشر:نوپردازان

مکانیک  کوانتوم مدرن  ساکورائی افستmodern quantum mechanicsویرایش دوم
ناموجود

نویسنده:نور الدین زتیلی

ناشر:آوند اندشه

مکانیک کوانتومی (اصول و کاربردها) جلد 1
ناموجود

نویسنده:کلود کوهن-تانوجی-برنارد دیو-فرانک لالوئه

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

مکانیک کوانتومی (جلددوم2)
ناموجود

نویسنده:جی جی ساکورایی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

مکانیک کوانتومی مدرن
ناموجود

نویسنده:جی جی ساکورایی - جیم ناپولیتانو

ناشر:نیاز دانش

مکانیک کوانتومی مدرن (ویراست دوم)
ناموجود

نویسنده:نورالدین زیتلی-محمدبهتاج لجبنی-نگاراورعی

ناشر:نیاز دانش

مکانیک کوانتومی مفاهیم و کاربردها ویرایش دوم 2010
ناموجود

نویسنده:جی جی ساکورایی - جیم ناپولیتانو

ناشر:آراکس

مکانیک کوانتومی نوین ویرایش دوم 2011 جلد اول
ناموجود

نویسنده:رابرت تی دیکسون

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

نجوم  دینامیکی
ناموجود

نویسنده:مایکل زیلیک-استفان گریگوری

ناشر:دانشگاه امام رضا

نجوم  و اختر فیزیک مقدماتی جلد1ویرایش چهارم