نتیجه جستجو

مدیریت و حسابداری کتاب اصلی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:ارسلان ثابت سعیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*حقوق اساسی(مدیریت)
قیمت:

3,600تومان

نویسنده:محمد بامنی مقدم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*کنترل کیفیت آماری
قیمت:

34,000تومان

نویسنده:خدیجه جمشیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آمار و کاربرد آن در مدیریت جلداول 1 ( آمار و احتمالات ) ( ریاضیات پایه و مقدمات آمار تربیت بدنی)
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:علی عمیدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
احتمال و کاربرد آن
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:محمدمهدی پرهیزگار- روح الله حسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اخلاق حرفه ای در مدیریت با رویکرد اسلامی
قیمت:

78,000تومان

نویسنده:محمدمهدی پرهیزگار- روح الله حسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اخلاق و احکام کسب و کار
قیمت:

129,000تومان

نویسنده:محمد خدابخش - احمد صادقی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اداره امور عمومی در اسلام
قیمت:

53,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم طاهری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اداره امورسازمانهای محلی ( مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها )
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:محمدمحمودی میمند-جمشیدسالار-امیرمقدمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ارتباطات بازاریابی
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:اصغرابوالحسنی-بهرامی نیا

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ارزیابی طرح های اقتصادی
قیمت:

6,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم -علی شفیع زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری (رشته های علوم اجتماعی وعلوم تربیتی )
قیمت:

75,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم -علی شفیع زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 1
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:عبدالکریم مقدم-علی اصغرعیوضی حشمت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول حسابداری 3
قیمت:

7,100تومان

نویسنده:غلامرضا سلیم

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول مدیریت تعاونی ها -----------------
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:دکتر جمشیدپژویان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اقتصاد خرد
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:یگانه موسوی جهرمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اقتصاد خرد 1
قیمت:

46,000تومان

نویسنده:تیموررحمانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اقتصاد کلان 2
قیمت:

5,300تومان

نویسنده:مهدی تقوی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
امور مالی بین الملل
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:محمود نبی زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
امور مالی تعاونیها
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:حسن الوداری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بازاریابی ومدیریت بازار
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:جمشید سالار-میرزاحسن حسینی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
بازرگانی بین الملل
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:محمد لشکری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
پول ارز و بانکداری  جدید
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:علیرضا تمیزی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تجارت بین الملل
قیمت:

21,000تومان

نویسنده: شمس السادات زاهدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
تجزیه و تحلیل سیستمها و روشها  ( فنون تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها )
قیمت:

33,000تومان