نتیجه جستجو

کامپیوتر راهنما

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:بهاره بیات

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
204 راهنمای مهندسی نرم افزار 1
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:شهرام برقی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
510 راهنمای مبانی فناوری اطلاعات
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:نادر بیرانوند - حسن اسفندیاری فر - زیبا پور قبادی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
559  راهنمای آمار و احتمال مهندسی
قیمت:

22,500تومان

نویسنده:رضاگداز

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
برنامه سازی پیشرفته
قیمت:

7,900تومان

نویسنده:صمدالهی

ناشر:آموخته

افزودن به سبد خرید
حل تشریحی 120مسئله درمدارهای الکتریکی1 (مسائل مربوط به مدارهای الکتریکی 1دانشگاه پیام نور)
قیمت:

4,200تومان

نویسنده:روح الله صدیقی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما آمار و احتمال مهندسی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:ابراهیم علایی-مرضیه معراجی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنما و بانک سوالات ذخیره و بازیابی اطلاعات
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:روح اله قویدل خراسانی-فرشته مقدس شریف

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای آمار و احتمالات مهندسی (استاد)
قیمت:

11,500تومان

نویسنده:سیدابوالقاسم میرروشندل

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای اصول طراحی کامپایلرها
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:ارش سلطانپور-بابک سپاهی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای برنامه سازی پیشرفته (رشته کامپیوتر) (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:هلن جعفری

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها (استاد)
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:رقیه محمدی حصاری

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای حساب دیفرانسیل و انتگرال توابع چندمتغیره
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:هاجرعمادی

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان تخصصی کامپیوتر
قیمت:

8,700تومان

نویسنده:احسان صادقی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان ماشین و برنامه سازی سیستم
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:بابک نیک مرد

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای زبان ماشین و برنامه سازی سیستم(حل مسائل)
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:سلمان طاهری زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ساختمان داده ها و الگوریتم (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)
قیمت:

8,000تومان

نویسنده:علی هوشیاری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ساختمان داده ها والگوریتم ها
قیمت:

14,000تومان

نویسنده:وحید رباطی- مجید همتی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای ساختمان داده و الگوریتم ها
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:نرگس شیخی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای ساختمان های گسسته
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:سلمان طاهری زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای شبکه های کامپیوتری (پیام دانشگاهی) (حل مسائل)
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:زهرا هاشمی پرپنجی- مهدیه علی نظری

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای شبکه های کامپیوتری (همراه)
قیمت:

5,800تومان

نویسنده:سلمان طاهری زاده

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنمای فناوری اطلاعات در مدیریت جلد 2همشهری
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:مریم فرخی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنمای مبانی کامپیوتر و برنامه سازی (همراه)
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:صدیقه بختیاری-محمد یعقوبی فر

ناشر:استاد (خردمندان)

افزودن به سبد خرید
راهنمای مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی
قیمت:

11,200تومان