نتیجه جستجو

روانشناسی و علوم تربیتی اصلی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:حسن امین پور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*آمار توصیفی در روان شناسی و علوم تربیتی ( آمار توصیفی )
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:سعید طالبی - سعد مظلومیان حسن صیف

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*اصول برنامه ریزی درسی   ( مبانی و اصول برنامه ریزی درسی )
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:بهمن زندی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*اصول و مبانی برنامه ریزی درسی آموزش زبان فارسی پیام نور
قیمت:

2,800تومان

نویسنده:پریوش حلم سرشت

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*بهداشت عمومی  پیام نور
قیمت:

1,380تومان

نویسنده:اسماعیل دل پیشه

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*بهداشت مدارس ( بهداشت و ایمنی مدارس )
قیمت:

116,000تومان

نویسنده:منوچهر وکیلیان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران(سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام)
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:بهمن زندی -فروزان ده باشی شریف

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*راهبردهای پردازش وتدوین محتوای آموزش الکترونیک پیام نور
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:احمدوند

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*روان شناسی بازی
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:یوسف کریمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*روان شناسی شخصیت(نظریه ومفاهیم )--------------
قیمت:

800تومان

نویسنده:احمدزاده بیانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*روان شناسی مدیریت
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:یوسف کریمی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*روانشناسی اجتماعی
قیمت:

130,000تومان

نویسنده:دکتر حمید کمرزرین

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*روانشناسی رشد2 جدید (روانشناسی تحولی 2)
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:غلامحسین جوانمرد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*روانشناسی فیزیولوژیک
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:حسین زارع

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*روانشناسی یادگیری
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:علیرضا کیامنش

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*روشهای ارزشیابی آموزشی
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:پائول چین

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*کاربردفناوری ارتباطات واطلاعات در تدریس پیام نور
قیمت:

33,000تومان

نویسنده:غلامحسین جوانمرد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی روانی 1
قیمت:

56,000تومان

نویسنده:محمدعلی احمدوند

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آشنایی با فعالیتهای تربیتی و اجتماعی
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:هادی شریف مقدم - ملیحه نیک کار

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آشنایی باکتابخانه (شیوه صحیح استفاده ازمنابع چاپی والکترونیکی )
قیمت:

72,000تومان

نویسنده:حسین زارع -سعید طالبی - محمد حسن صیف

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آمار استنباطی پیشرفته
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:عیسی ابراهیم زاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آموزش بزرگسالان
قیمت:

2,400تومان

نویسنده:مینو واثقی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آموزش هنر
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:فریدون یزدانی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستانی
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:احمدآقازاده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آموزش وپرورش تطبیقی
قیمت:

125,000تومان