نتیجه جستجو

زبان انگلیسی ومترجمی کتاب اصلی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:رضا نیلی پور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*ترجمه متون ساده پیام نور
قیمت:

20,000تومان

نویسنده:توانگر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*ترجمه مکاتبات و اسناد 2
قیمت:

41,000تومان

نویسنده:محمدحسن تحریریان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*خواندن و درک مفاهیم 1
قیمت:

157,000تومان

نویسنده:محمدحسن تحریریان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*خواندن ودرک مفاهیم 2پیام نور
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:عباس سعیدی پور

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
*نمونه های شعر ساده انگلیسی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:هرمز رحیمیان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
آشنایی با ادبیات معاصر ایران پیام نور
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:حسین فرهادی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول و روش تحقیق 1و2
قیمت:

133,000تومان

نویسنده:کاظم لطفی پور ساعدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
اصول و روش ترجمه
قیمت:

93,000تومان

نویسنده:فرزانه فرحزاد

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه پیشرفته 1
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:علی رضاقلی فامیان

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه پیشرفته2
قیمت:

27,000تومان

نویسنده:کتایون افضلی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه متون ادبی 1
قیمت:

31,000تومان

نویسنده:غلامرضا تجویدی

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
ترجمه متون مطبوعاتی 2
قیمت:

37,000تومان

نویسنده:منوچهرجعفری گهر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
خواندن و درک مفاهیم  3
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:نیک لاند

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
زبان و تفکر
قیمت:

8,500تومان

نویسنده:محمدحسین کشاورز- منوچهر جعفری گهر

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
گفت و شنود 1 (Conversation 1)
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:فاطمه همتی - فرزانه خدابنده

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
نگارش پیشرفته
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:بهروز عبدفتری

ناشر:پیام نور

افزودن به سبد خرید
نمونه های نثر ساده انگلیسی
قیمت:

72,000تومان

ناموجود

نویسنده:لطف اله یارمحمدی

ناشر:پیام نور

*بررسی مقابله ای ساخت جمله فارسی وانگلیسی
ناموجود

نویسنده:دکترمنوچهر جعفری گهر

ناشر:پیام نور

*ترجمه نوار و فیلم
ناموجود

نویسنده:فریدون وحدانی

ناشر:پیام نور

*دستور نگارش 2پیام نور
ناموجود

نویسنده:دکتر عبدالجواد جعفر پور

ناشر:پیام نور

آزمون سازی زبان
ناموجود

نویسنده:محمودعلیمحمدی

ناشر:پیام نور

ترجمه متون ادبی
ناموجود

نویسنده:غلامرضا تجویدی

ناشر:پیام نور

ترجمه متون سیاسی
ناموجود

نویسنده:غلامرضا تجویدی

ناشر:پیام نور

ترجمه متون علوم انسانی