نتیجه جستجو

زبان انگلیسی و مترجمی راهنما

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مسعود برزکار واعظم محمدپور

ناشر:انتشارات راه

افزودن به سبد خرید
164 راهنما خواندن و درک مفاهیم 3
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:اعظم عبدی نیارکی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
252 راهنما واژه شناسی
قیمت:

260,000تومان

نویسنده:لیلا مرادی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
363 راهنما ترجمه نوار و فیلم
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:شکوفه رئیسی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
390 راهنما نامه نگاری در زبان انگلیسی
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:حمیده حمدی خسروشاهی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
542 فنون یادگیری زبان ( study sklls )
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:مسعود کرمی نژاد

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
731 راهنما اصول و روش تحقیق 1
قیمت:

99,000تومان

نویسنده:مهنازفخاری جاذب

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
856 راهنمای آزمون سازی زبان
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:محسن جاذب

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
865 راهنمای نگارش پیشرفته بر اساس کتاب paragraph development
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:عبد الرزاق موسی نتاج

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
868 راهنما خواندن و درک مفاهیم 1
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:اکبر درویشی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
9064 راهنما آوا شناسی (Englidh Phonetics and phonology) (راه)
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:ملیساوفائی کیا

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
بررسی مقابله ای ساخت جمله همراه
قیمت:

3,900تومان

نویسنده:حسن جهانبان اسفهلان

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و روش تحقیق 1و2
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:جعفر افشین فر- فرزاد عزیزی

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و روش تدریس زبان انگلیسی
قیمت:

105,000تومان

نویسنده:جواد منتظری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و روش ترجمه
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:فاطمه جمالی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و فنون آموزش زبان
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:نسترن خسروی بلالمی

ناشر:همراه

افزودن به سبد خرید
راهنما اصول و مبانی نظری ترجمه
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:مهسا سادات هزاوه

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 کد 7075
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:مهسا سادات هزاوه

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2
قیمت:

88,000تومان

نویسنده:مجتبی خادمی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه پیشرفته (1)
قیمت:

58,000تومان

نویسنده:الهام نیک منش

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه پیشرفته 2
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:نیلوفر نیکرام

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه پیشرفته 2
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:مهرداد سراندیبی - فهیمه فتحی

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون اقتصادی
قیمت:

63,000تومان

نویسنده:مریم عسگری

ناشر:راه (مهر خاور)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون ساده
قیمت:

78,000تومان

نویسنده:فرزاد عزیزی-نیلوفر نیکرام

ناشر:پیام دانشگاهی (آموزش ناب)

افزودن به سبد خرید
راهنما ترجمه متون سیاسی
قیمت:

60,000تومان