نتیجه جستجو

شیمی و مهندسی شیمی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:ایوب حلوائی

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران

افزودن به سبد خرید
عناصر در چدن ها
قیمت:

40,000تومان

نویسنده:گرانت فاولز _جورج کسیدی

ناشر:مرکز نشر دانشگاهی

افزودن به سبد خرید
مکانیک تحلیلی
قیمت:

320,000تومان

ناموجود

نویسنده:ایوب حلوائی

ناشر:جهاد دانشگاهی واحد تهران

آشنایی با مواد و متالوژی
ناموجود

نویسنده:بنت فورنبرگ

ناشر:تربیت مدرس دانشگاه

راهنمای عملی برای  روش های شبه طیفی