نتیجه جستجو

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مظاهر کیادلیری

ناشر:بوستان

افزودن به سبد خرید
آموزش تکنیکهای کشتی آزادوفرنگی به انضمام روش تغذیه صحیح برای ورزشکاران
قیمت:

3,000تومان

نویسنده:آرنولد لییونس

ناشر:حتمی

افزودن به سبد خرید
آشنایی با روانشناسی ورزشی(ایده های بزرگ برای زندگی واقعی) (راهنمای عملی)
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:علی سیستار - عاطفه سروستان - سارا دادگر

ناشر:سها

افزودن به سبد خرید
1000 تست ویژه با پاسخ تشریحی آمار سنجش و اندازه گیری
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:امیرحسین پرستار

ناشر:حتمی

افزودن به سبد خرید
1000+720 تست ارشد و دکترا مدیریت سازمان ها و مسابقات ورزشی
قیمت:

289,000تومان

نویسنده:فرانکو مازه تی - روبرتو مسا

ناشر:شباهنگ

افزودن به سبد خرید
1001 تمرین کاربردی شطرنج ( کتاب کار تاکتیک های پایه )
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:فرد رینفلد

ناشر:شباهنگ

افزودن به سبد خرید
1001 روش جالب مات
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:فردبرونس-سرستار-کارگیل

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1007 مبانی تغذیه ورزشی
قیمت:

107,000تومان

نویسنده:جری آرتامس-جک کی نلسون

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1120روش تحقیق در تربیت بدنی (جلد اول)
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:تئودر ا بومپا

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1208زمان بندی تمرینات ورزشی ( نظریه و روش شناسی )
قیمت:

284,000تومان

نویسنده:ویلیام دی مک آردل-فرانک آی کچ-ویکتورال کچ

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1304 فیزیولوژی ورزشی 2 انرژی تغذیه و حرکات انسانی
قیمت:

632,000تومان

نویسنده:توماس دبلیو رولند

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1395 فیزیولوژی ورزشی کودکان
قیمت:

236,000تومان

نویسنده:نایگل پوپ-دوگ تورکو

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1475بازاریابی ورزش ورویداد
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:لو آلبورت

ناشر:شباهنگ

افزودن به سبد خرید
300 وضعیت و طرح مهم در شطرنج
قیمت:

48,000تومان

نویسنده:همتی نژاد-رحمانی نیا

ناشر:حتمی

افزودن به سبد خرید
39اندازه گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم افزار آماریSPSS
قیمت:

129,000تومان

نویسنده:محمدنبوی-محمودذکائی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
40روش تدریس تربیت بدنی درمدارس
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:سیروس چوبینه

ناشر:حتمی

افزودن به سبد خرید
50 متن تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی
قیمت:

129,000تومان

نویسنده:طهماسبی-وزینی

ناشر:عصر انتظار

افزودن به سبد خرید
677واژه درتربیت بدنی
قیمت:

159,000تومان

نویسنده:عباسعلی گائینی-حمید رجبی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
712آمادگی جسمانی
قیمت:

139,000تومان

نویسنده:حسن دانشمندی -محمدحسین علیزاده-رضاقراخانلو

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
784حرکات اصلاحی (ویراست دوم) سه استاد
قیمت:

122,000تومان

نویسنده:امیرتاش

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
87هندبال تیمی جلد اول
قیمت:

3,600تومان

نویسنده:رابرت آرابرگز اسکات ارابرتس

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
947اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی 1
قیمت:

325,000تومان

نویسنده:لیوسی ویندهام رد

ناشر:حتمی

افزودن به سبد خرید
HIIT تمرینات اینتروال با شدت بالا ( بدنسازی )
قیمت:

89,000تومان

نویسنده:محمدعلی شیبک - زهرا کهن زاده

ناشر:انرژی

افزودن به سبد خرید
LBT کارشناسی ارشد و دکتری دکترا آمار سنجش و اندازه گیری کتاب تست
قیمت:

199,000تومان

نویسنده: سیدرضا رفیع وابوالفضل فراهانی و آذر آقایاری

ناشر:حتمی

افزودن به سبد خرید
SPSSدر تربیت بدنی
قیمت:

17,500تومان