نتیجه جستجو

جهانگردی و گردشگری کتاب اصلی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:احمدتمیم داری - مریم نوتاش

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
آیین ها و مراسم آیینی ایران و جهان
قیمت:

112,000تومان

نویسنده:ناصر امینیان

ناشر:دیباگران تهران

افزودن به سبد خرید
امور مسافرت و صدور بلیط جلد 1 اول
قیمت:

98,000تومان

نویسنده:سو بیتون

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
توسعه اجتماع از طریق گردشگری
قیمت:

42,000تومان

نویسنده:محمد محمود نژاد

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در حوزه هتل داری
قیمت:

155,000تومان

نویسنده:علی اصغر رضایت - نهال تقوی

ناشر:انتشارات مهکامه

افزودن به سبد خرید
نکات کلیدی در هتل ها 2
قیمت:

16,500تومان