نتیجه جستجو

مدیریت

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:پرچ-مقسمی

ناشر:کانون گسترش علوم پایه (کاگو)

افزودن به سبد خرید
درس و کنکور ارشد اصول و مبانی مدیریت مهندسی it
قیمت:

7,200تومان

نویسنده:پیمان غفاری آشتیانی-فرید میرنظامی-ثریا بختیاری بستاکی

ناشر:مولف

افزودن به سبد خرید
بازرگانی بین الملل
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:رضا مناجاتی - محسن طورانی - محسن مطمئن

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
اصول بازار سرمایه جلد اول (ویژه داوطلبان آزمون گواهینامه های حرفه ای بازارسرمایه)
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:دونالداس0تال-دل آی0هاوکینز

ناشر:اتحاد

افزودن به سبد خرید
.تحقیق بازاریابی (سنجش وروش) ج1 به همراه قضایای تحقیقات بازاریابی
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:حسن میرزایی اهرنجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1031 زمینه های روش شناختی تئوری سازمان
قیمت:

1,600تومان

نویسنده:علی رضاییان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1090 تیم سازی در قرن بیست و یکم (مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)
قیمت:

3,500تومان

نویسنده:آرین قلی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1148 مدیریت رفتار سازمانی (رفتارفردی)
قیمت:

167,000تومان

نویسنده:ریموندپی.نوو

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
118مدیریت مالی جلد اول 1
قیمت:

163,000تومان

نویسنده:استفان راس-رندلف وسترفیلد-بردفوردجردن

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1210مدیریت مالی نوین جلداول
قیمت:

168,000تومان

نویسنده:رحمت الله قلی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1224 تصمیم گیری سازمانی و خط مشی گذاری عمومی
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:حسن دانائی فرد

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1233 چالشهای مدیریت دولتی در ایران  (مباحث و چالشهای مدیریت دولتی پیام نور)
قیمت:

104,000تومان

نویسنده:استفان راس-رندلف وسترفیلد-بردفوردجردن

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1248مدیریت مالی نوین جلددوم
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:ریموندپی.نوو

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
130 مدیریت مالی2
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:زهره دهدشتی شاهرخ-منیجه بحرینی زاده

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1418 تحقیقات بازاریابی
قیمت:

5,600تومان

نویسنده:علی نقی امیری-بلال پناهی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1451مدیریت منابع انسانی بین المللی نظریه و عمل
قیمت:

5,150تومان

نویسنده:رضا طهماسبی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1498 درآمدی بر نظریه های مدیریت دولتی
قیمت:

114,000تومان

نویسنده:آر راداکریشنان-اس بالاسوبرامانیان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1505مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار مفاهیم و مطالعات موردی
قیمت:

252,000تومان

نویسنده:احمدجعفرنژاد-مجیداسماعیلیان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1511مدیریت نگهداری و قابلیت اطمینان
قیمت:

8,100تومان

نویسنده:علی اصغر پور عزت

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1536 مبانی مدیریت دولتی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:تیموتی بالدوین-بومر-روبین

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1587 توسعه مهارتهای مدیران  مواردی که مدیران بزرگ می دانند و به آن عمل می کنند (آموزش مهارتهای حرفه ای پیام نور )
قیمت:

156,000تومان

نویسنده:علی نقی امیری-حسن عابدی جعفری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1669 مدیریت اسلامی  رویکردها
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:ابوالفضل تاج زاده نمین

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1858مدیریت منابع انسانی در صنعت گردشگری و مهمان نوازی
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:رضا مناجاتی - محمد گرجی آرا

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت سرمایه گذاری و ریسک پاسخ های تشریحی
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:رضا مناجاتی - محمد گرجی آرا

ناشر:نگاه دانش

افزودن به سبد خرید
2000 سوال چهار گزینه ای مدیریت مالی (ارشد بورس و دکتری)
قیمت:

210,000تومان