نتیجه جستجو

جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مارک تاسیگ _ جانت میکلو _ سری سوبدی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1117 جامعه شناسی بیماری های روانی
قیمت:

168,000 تومان

210,000 تومان

نویسنده:محمود شارع پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1238جامعه شناسی  شهری
قیمت:

56,800 تومان

71,000 تومان

نویسنده:محمدحسین پناهی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1367 نظریه های انقلاب وقوع فرایند و پیامدها
قیمت:

228,800 تومان

286,000 تومان

نویسنده:یزدان منصوریان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1808روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی
قیمت:

8,000 تومان

10,000 تومان

نویسنده:لورنس ام.برامر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
288مراحل و مهارتهای مددکاری
قیمت:

123,200 تومان

154,000 تومان

نویسنده:آرین قلی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
546 جامعه شناسی سازمانها  رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت
قیمت:

101,600 تومان

127,000 تومان

نویسنده:بروس کوئن

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
67 مبانی جامعه شناسی ( با تجدید نظر اساسی و اضافات )
قیمت:

146,400 تومان

183,000 تومان

نویسنده:سید حسن موسوی چلک

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
793 مدد کاری اجتماعی 1 ( کار با فرد ) ویراست 4 با تجدید نظر و اضافات
قیمت:

120,000 تومان

150,000 تومان

نویسنده:خزاعی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
832 انگلیسی مدد کاری اجتماعی
قیمت:

72,000 تومان

90,000 تومان

نویسنده:فرهاد مشفقی -اکبر افقری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
8انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی 2مدیریت وعلوم اداری
قیمت:

4,560 تومان

5,700 تومان

نویسنده:هدایت الله ستوده

ناشر:آوای نور

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)
قیمت:

64,000 تومان

80,000 تومان

نویسنده:رحمت الله صدیق سروستانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی اجتماعی 1113(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)
قیمت:

87,200 تومان

109,000 تومان

نویسنده:هوشنگ نایبی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آمار توصیفی برای علوم اجتماعی
قیمت:

12,000 تومان

15,000 تومان

نویسنده:فرامرز رفیع پور

ناشر:شرکت سهامی انتشار

افزودن به سبد خرید
آناتومی جامعه (مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی)
قیمت:

480,000 تومان

600,000 تومان

نویسنده:مهدی محسنیان راد

ناشر:سروش

افزودن به سبد خرید
ارتباط شناسی ارتباطات انسانی (میان فردی ،گروهی ،جمعی ) ویرایش 2
قیمت:

76,000 تومان

95,000 تومان

نویسنده:علی اکبر فرهنگی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
ارتباطات انسانی ج2
قیمت:

52,000 تومان

65,000 تومان

نویسنده:علی اکبر فرهنگی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
ارتباطات انسانی جلد اول مبانی
قیمت:

180,000 تومان

225,000 تومان

نویسنده:رحمان سعیدی

ناشر:آوای نور

افزودن به سبد خرید
ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی
قیمت:

52,000 تومان

65,000 تومان

نویسنده:حسین صنعتی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی میکرو طبقه بندی
قیمت:

196,000 تومان

245,000 تومان

نویسنده:مری دابلیو مافت - خوزه بی اشفورد

ناشر:آوای نور

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی مددکاری اجتماعی
قیمت:

108,000 تومان

135,000 تومان

نویسنده:لازار

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
افکار عمومی
قیمت:

56,000 تومان

70,000 تومان

نویسنده:سید محمد دادگران

ناشر:مروارید

افزودن به سبد خرید
افکارعمومی و معیارهای سنجش
قیمت:

8,800 تومان

11,000 تومان

نویسنده:میثم موسایی

ناشر:جامعه شناسان

افزودن به سبد خرید
اقتصاد برای علوم اجتماعی
قیمت:

120,000 تومان

150,000 تومان

نویسنده:محمود رجبی

ناشر:موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی

افزودن به سبد خرید
انسان شناسی (مجموعه آموزشی از راه دور)
قیمت:

32,800 تومان

41,000 تومان