نتیجه جستجو

جامعه شناسی و علوم اجتماعی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مارک تاسیگ _ جانت میکلو _ سری سوبدی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1117 جامعه شناسی بیماری های روانی
قیمت:

210,000تومان

نویسنده:محمود شارع پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1238جامعه شناسی  شهری
قیمت:

71,000تومان

نویسنده:محمدحسین پناهی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1367 نظریه های انقلاب وقوع فرایند و پیامدها
قیمت:

286,000تومان

نویسنده:یزدان منصوریان

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1808روش تحقیق در علم اطلاعات و دانش شناسی
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:لورنس ام.برامر

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
288مراحل و مهارتهای مددکاری
قیمت:

154,000تومان

نویسنده:آرین قلی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
546 جامعه شناسی سازمانها  رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت
قیمت:

127,000تومان

نویسنده:بروس کوئن

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
67 مبانی جامعه شناسی ( با تجدید نظر اساسی و اضافات )
قیمت:

183,000تومان

نویسنده:سید حسن موسوی چلک

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
793 مدد کاری اجتماعی  1 کاربافرد (ویراست 4با تجدید نظر و اضافات )
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:خزاعی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
832انگلیسی مدد کاری اجتماعی سمت
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:فرهاد مشفقی -اکبر افقری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
8انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی 2مدیریت وعلوم اداری
قیمت:

5,700تومان

نویسنده:محمد اسدیان

ناشر:نشر هنوز

افزودن به سبد خرید
آداب و آیین های گذر   انسان ایرانی
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:هدایت الله ستوده

ناشر:آوای نور

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شناسی انحرافات)
قیمت:

80,000تومان

نویسنده:رحمت الله صدیق سروستانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی اجتماعی 1113(جامعه شناسی انحرافات اجتماعی)
قیمت:

109,000تومان

نویسنده:رضا علی محسنی

ناشر:نشر میزان

افزودن به سبد خرید
آسیب شناسی شهری (در شناخت شهر و ابعاد آسیب شناختی آن از نظریه تا کاربرد)
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:هوشنگ نایبی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
آمار توصیفی برای علوم اجتماعی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:فرامرز رفیع پور

ناشر:شرکت سهامی انتشار

افزودن به سبد خرید
آناتومی جامعه (مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی)
قیمت:

600,000تومان

نویسنده:مهدی محسنیان راد

ناشر:سروش

افزودن به سبد خرید
ارتباط شناسی ارتباطات انسانی (میان فردی ،گروهی ،جمعی ) ویرایش 2
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:علی اکبر فرهنگی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
ارتباطات انسانی ج2
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:علی اکبر فرهنگی

ناشر:رسا

افزودن به سبد خرید
ارتباطات انسانی جلد اول مبانی
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:رحمان سعیدی

ناشر:آوای نور

افزودن به سبد خرید
ارتباطات بین المللی و میان فرهنگی
قیمت:

65,000تومان

نویسنده:حسین صنعتی

ناشر:مدرسان شریف

افزودن به سبد خرید
ارشد مفاهیم حوزه های مختلف جامعه شناسی میکرو طبقه بندی
قیمت:

245,000تومان

نویسنده:مهدی طالب

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
اصول و اندیشه های تعاونی
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:مری دابلیو مافت - خوزه بی اشفورد

ناشر:آوای نور

افزودن به سبد خرید
اصول و مبانی مددکاری اجتماعی
قیمت:

135,000تومان

نویسنده:لازار

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
افکار عمومی
قیمت:

70,000تومان