نتیجه جستجو

جغرافیا

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:بهمن کیانی

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
کاربرد روش های پیشرفته آماری در منابع طبیعی
قیمت:

18,000تومان

نویسنده:منوچهر فرج زاده

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1115 تکنیکهای اقلیم شناسی
قیمت:

11,000تومان

نویسنده:حسین شکوهی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
117 دیدگاههای نو در جغرافیای شهری ج1
قیمت:

199,000تومان

نویسنده:اصغر نیشابوری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
140جغرافیای زیستی
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مهدی پورطاهری

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1426 کاربرد روش های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا
قیمت:

10,000تومان

نویسنده:پیترهاگت

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
180جغرافیا ترکیبی نو ج 2
قیمت:

21,000تومان

نویسنده:حبیب الله زنجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
206 تحلیل  جمعیت  شناختی
قیمت:

7,000تومان

نویسنده:مسعود مهدوی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
266مقدمه ای بر جغرافیای روستایی ایران  جلداول شناخت مسائل جغرافیایی روستاها
قیمت:

79,000تومان

نویسنده:عباس سعیدی پور

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
295 مبانی جغرافیای روستایی
قیمت:

68,000تومان

نویسنده:دره میرحیدر-عمران راستی-فاطمه سادات میراحمدی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
38 مبانی جغرافیای سیاسی
قیمت:

131,000تومان

نویسنده:حبیب الله زنجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
519 مهاجرت
قیمت:

123,000تومان

نویسنده:محمدرضاکاویانی-بهلول علیجانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
57 مبانی آب و هواشناسی
قیمت:

223,000تومان

نویسنده:سید احمد معتمدی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
749 جغرافیای کواترنر
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:محمدحسین رامشت

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
995 نقشه های ژئومورفولوژی ( نمادها و مجازها )
قیمت:

4,500تومان

نویسنده:بردیا نعمت نژاد

ناشر:رایحه عترت

افزودن به سبد خرید
gps جی پی اس اساس مفاهیم و کاربردها
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آب و هوا شناسی همدیدی(ویرایش قدیم)
قیمت:

6,450تومان

نویسنده:دکتر حسن ذوالفقاری

ناشر:دانشگاه رازی

افزودن به سبد خرید
آب و هوای کره زمین
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آب وهواشناسی دینامیک
قیمت:

13,500تومان

نویسنده:مجیدعرفان منش-مجیدافیونی

ناشر:ارکان دانش

افزودن به سبد خرید
آلودگی محیط زیست  آب،خاک و هوا
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:مینودبیری-سهاره بشیری بد

ناشر:آیلار نشروپخش

افزودن به سبد خرید
آلودگی محیط زیست ( هوا - آب - خاک - صوت )
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:کمال امید وار

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
آلودگی هوا و شیمی جو
قیمت:

52,000تومان

نویسنده:کانگ تسونگ چانگ

ناشر:کیان رایانه

افزودن به سبد خرید
آموزش  برنامه نویسی arcobjects در محیط vba همراه CD)
قیمت:

9,500تومان

نویسنده:محمدحسین ایران نژاد پاریزی-حسن اکبری-مصطفی خوشنویس-جوادشمس-طاهره عابدینی-محمدهادی راد-علیرضارسولی-طاهری

ناشر:انتشارات دانشگاه یزد

افزودن به سبد خرید
اثر طبیعی ملی سرو ابرکوه
قیمت:

15,000تومان

نویسنده:مجیدمخدوم-علی اصغردرویش صفت-هورفرجعفرزاده-عبدالرضامخدوم

ناشر:دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
ارزیابی و برنامه ریزی محیط زیست با سامانه های اطلاعات جغرافیایی ( GIS )
قیمت:

12,000تومان