نتیجه جستجو

کنکور اختصاصی ریاضی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:علی منصف شکری _ سجاد عظمتی

ناشر:گاج

افزودن به سبد خرید
آی کیو گسسته و آمار و احتمال جامع کنکور 1402
قیمت:

435,000تومان

نویسنده:کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو (موج آزمون) جامع ریاضی 1 و حسابان + موج آزمون رشته ریاضی جلداول
قیمت:

460,000تومان

نویسنده:کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو (موج آزمون) جامع ریاضی 1 و حسابان + موج آزمون رشته ریاضی جلددوم (پاسخ های تشریحی)
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو جامع ریاضی + موج آزمون ریاضی رشته ریاضی  جلداول موج آزمون
قیمت:

138,000تومان

نویسنده:کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو جامع ریاضی + موج آزمون ریاضی رشته ریاضی  جلددوم
قیمت:

54,000تومان

نویسنده:علیرضا علی پور - امیرمحمد هویدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو جامع ریاضیات گسسته و آمار و احتمال (جامع)
قیمت:

390,000تومان

نویسنده:رضا خالو - امیرعلی میری

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو جامع فیزیک پایه (پاسخ تشریحی) (جلد دوم )(2) رشته ریاضی
قیمت:

370,000تومان

نویسنده:حسن محمدبیگی - امیرمحمدهویدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو جامع هندسه  جلداول
قیمت:

330,000تومان

نویسنده:کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو ریاضیات پایه + جمع بندی رشته ریاضی  ( جمع بندی )
قیمت:

42,000تومان

نویسنده:رضا خالو - امیرعلی میری

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو فیزیک پایه ریاضی جلداول
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:رضاخالو

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو فیزیک جامع پیش دانشگاهی (ریاضی) (جلد دوم) (پاسخ های تشریحی)
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:کاظم اجلالی - ارشک حمیدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو موج آزمون ریاضی رشته ریاضی
قیمت:

340,000تومان

نویسنده:علیرضا علیپور

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو موج آزمون ریاضیات گسسته و آمار و احتمال  رشته ریاضی
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:رضا خالو - امیرعلی میری

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو موج آزمون فیزیک   رشته ریاضی.
قیمت:

34,000تومان

نویسنده:رضا خالو - امیرعلی میری

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو موج آزمون فیزیک دوازدهم ریاضی + آزمون های جامع کنکوری
قیمت:

104,000تومان

نویسنده:رضا خالو - امیرعلی میری

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو موج آزمون فیزیک رشته ریاضی
قیمت:

500,000تومان

نویسنده:حسن محمدبیگی - امیرمحمدهویدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو موج آزمون هندسه  رشته ریاضی
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:حسن محمدبیگی - امیرمحمدهویدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو هندسه پایه ویژه نظام جدید آموزشی ( درسنامه + آزمون مبحثی و جامع + پاسخ تشریحی )
قیمت:

140,000تومان

نویسنده:حسن محمدبیگی - امیرمحمدهویدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو هندسه جامع جلد دوم
قیمت:

170,000تومان

نویسنده:رضا گلشن

ناشر:تخته سیاه

افزودن به سبد خرید
تخته سیاه هندسه تحلیلی و جبر خطی (چکیده)
قیمت:

9,000تومان

نویسنده:فرزاد نامی - روح اله علی پور - بهادر کامران - سعید منبری

ناشر:خیلی سبز

افزودن به سبد خرید
خیلی سبز  فیزیک جامع ریاضی  ( فصل آزمون )
قیمت:

385,000تومان

نویسنده:مهرداد ملوندی- محسن محمد کریمی

ناشر:خیلی سبز

افزودن به سبد خرید
خیلی سبز آزمون هندسه 1
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:حسین کرد

ناشر:خیلی سبز

افزودن به سبد خرید
خیلی سبز بانک نهایی هندسه دوازدهم 12
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:نوید شاهی _ امین امینی _ مهدی براتی

ناشر:خیلی سبز

افزودن به سبد خرید
خیلی سبز جمع بندی فیزیک جامع ریاضی
قیمت:

250,000تومان