نتیجه جستجو

دبیرستان دوره دوم دهم

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:محمد ملکی

ناشر:شرکت نرم افزاری لوح گسترش سینا

افزودن به سبد خرید
آموزش تصویری زیست شناسی 1  دهم تجربی
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:ارجمندی

ناشر:شرکت نرم افزاری لوح گسترش سینا

افزودن به سبد خرید
آموزش نرم افزار(آموزش تصویری ادبیات فارسی 10 (پایه دهم)(CD-DVD)
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:استاد مجتبی سلطانی

ناشر:شرکت نرم افزاری لوح گسترش سینا

افزودن به سبد خرید
آموزش نرم افزار(تصویری جغرافیای ایران پایه دهم10 فنی حرفه ای کاردانش نظری)(cd-dvd )
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:استاد ایو گچلو

ناشر:شرکت نرم افزاری لوح گسترش سینا

افزودن به سبد خرید
آموزش نرم افزار(تصویری دین و زندگی پایه دهم10)(cd-dvd )فنی حرفه ای کاردانش نظری
قیمت:

22,000تومان

نویسنده:استاد یارمحمدی

ناشر:شرکت نرم افزاری لوح گسترش سینا

افزودن به سبد خرید
آموزش نرم افزار(تصویری زبان انگلیسی10 پایه دهم پخش با پلیر خانگی)(cd-dvd)
قیمت:

45,000تومان

نویسنده:استاد سامنی

ناشر:شرکت نرم افزاری لوح گسترش سینا

افزودن به سبد خرید
آموزش نرم افزار(تصویری عربی10 پایه دهم رشته علوم انسانی)(CD-DVD)
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:گروه آموزشی مهندس اخوان

ناشر:اخوان

افزودن به سبد خرید
اخوان گام به گام دهم حسابداری هنرستان
قیمت:

340,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:اسفندیار

افزودن به سبد خرید
اسفندیار جغرافیای ایران دهم (10)
قیمت:

35,000تومان

نویسنده:کاظم اجلالی - ارشک حمیدی - نوید صفایی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو ریاضی دهم
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:اشکان هاشمی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو زیست شناسی 1 دهم  جلد اول
قیمت:

470,000تومان

نویسنده:اشکان هاشمی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو زیست شناسی 1 دهم  جلد دوم
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:مسعود جعفری - امیرحسین معروفی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو شیمی دهم  جمع بندی
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:مسعود جعفری

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو شیمی دهم (تست)
قیمت:

320,000تومان

نویسنده:مصطفی خاکبازان- میثم شریفی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو عربی دهم (سه بعدی)
قیمت:

16,000تومان

نویسنده:علیرضا عبدالمحمدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو فارسی دهم
قیمت:

72,000تومان

نویسنده:سیروس یعقوبی - رضا خالو

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو فیزیک دهم (تجربی)
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:رضا خالو - سیروس یعقوبی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو فیزیک دهم (تجربی) (سه بعدی)
قیمت:

155,000تومان

نویسنده:حسن محمدبیگی - امیرمحمدهویدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو هندسه دهم
قیمت:

230,000تومان

نویسنده:ارشک حمیدی - حسن حمید بیگی - امیر محمد هویدی

ناشر:الگو

افزودن به سبد خرید
الگو هندسه دهم (سه بعدی)
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:ابوطالب فراهانی

ناشر:بنی هاشمی

افزودن به سبد خرید
بنی هاشمی  عربی دهم
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:حمیدحسین نسب

ناشر:بنی هاشمی

افزودن به سبد خرید
بنی هاشمی اقتصاد دهم انسانی  (یازدهم علوم و معارف اسلام)
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:سیده مریم امامی زاده - نادیا مساحی اسکویی

ناشر:بنی هاشمی

افزودن به سبد خرید
بنی هاشمی تاریخ ایران و جهان دهم انسانی
قیمت:

25,000تومان

نویسنده:سیده مریم امامی زاده - نادیا مساحی اسکویی

ناشر:بنی هاشمی

افزودن به سبد خرید
بنی هاشمی جامعه شناسی دهم (رشته های انسانی و علوم و معارف اسلامی)
قیمت:

38,000تومان

نویسنده:آذر نوری بروجردی

ناشر:بنی هاشمی

افزودن به سبد خرید
بنی هاشمی جغرافیای ایران دهم
قیمت:

38,000تومان