نتیجه جستجو

کنکور اختصاصی هنر

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

افزودن به سبد خرید
کانون خلاقیت تصویری (طبقه بندی شده)
قیمت:

49,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:انتشارات مدرسه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با بناهای تاریخی
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:انتشارات مدرسه

افزودن به سبد خرید
آشنایی با میراث هنری و فرهنگی ایران دوره پیش دانشگاهی رشته هنر
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:جمشید عطایی

ناشر:اتود (اندیشه جم)

افزودن به سبد خرید
اتود ( اندیشه جم) خلاقیت تصویری و تجسمی
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:جمشید عطایی

ناشر:اتود (اندیشه جم)

افزودن به سبد خرید
اتود (اندیشه جم) درک عمومی ریاضی فیزیک
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:جمشید عطایی

ناشر:اتود (اندیشه جم)

افزودن به سبد خرید
اتود اندیشه جم درک عمومی هنر
قیمت:

395,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:اتود

افزودن به سبد خرید
اتود ترسیم فنی تست
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:اتود

افزودن به سبد خرید
اتود خواص مواد تست
قیمت:

115,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:اتود

افزودن به سبد خرید
اتود درک عمومی ریاضی و فیزیک تست
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:محسن اخوان

ناشر:اخوان

افزودن به سبد خرید
اخوان سوالات تخصصی کنکور هنر
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:حمیدرضامظاهری سیف

ناشر:اخوان

افزودن به سبد خرید
اخوان سیر تا پیاز ترسیم فنی (دسنامه و تست)
قیمت:

145,000تومان

نویسنده:نوید ایزدگشسب

ناشر:اخوان

افزودن به سبد خرید
اخوان سیر تا پیاز خلاقیت موسیقی (درسنامه و تست)
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:نوید ایزدگشسب

ناشر:اخوان

افزودن به سبد خرید
اخوان سیر تا پیاز خواص مواد (درسنامه و تست)
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:سجاد محمودی

ناشر:اخوان

افزودن به سبد خرید
اخوان سیر تا پیاز درک عمومی هنر (درسنامه و تست )
قیمت:

360,000تومان

نویسنده:افسانه نسل شریف

ناشر:نشر کارنامه

افزودن به سبد خرید
الفبای کنکور هنر خلاقیت نمایشی
قیمت:

26,000تومان

نویسنده:نوید ایزدگشسب

ناشر:نشر کارنامه

افزودن به سبد خرید
الفبای کنکور هنر خواص مواد
قیمت:

23,000تومان

نویسنده:اندیشه جم

ناشر:اتود (اندیشه جم)

افزودن به سبد خرید
اندیشه جم ( اتود ) درک عمومی هنر
قیمت:

395,000تومان

نویسنده:گروه مولفان

ناشر:انتشارات مدرسه

افزودن به سبد خرید
انسان فضا طراحی ( منابع کنکور هنر ) دوره پیش دانشگاهی رشته هنر
قیمت:

53,000تومان

نویسنده:گروه مولفین

ناشر:انتشارات مدرسه

افزودن به سبد خرید
ترسیم فنی و نقشه کشی
قیمت:

84,000تومان

نویسنده:احمد طلوع - زهرا صالحی دوست

ناشر:چهارخونه

افزودن به سبد خرید
چهار خونه مجموعه سوالات تربیت بدنی کنکور فنی و حرفه ای و کاردانش
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:پریناز شاد

ناشر:نشر کارنامه

افزودن به سبد خرید
خلاقیت تصویری
قیمت:

175,000تومان

نویسنده:کیوان جعفری نژاد

ناشر:نشر کارنامه

افزودن به سبد خرید
خلاقیت موسیقی
قیمت:

259,000تومان

نویسنده:رحمت مشیدی

ناشر:نشر کارنامه

افزودن به سبد خرید
درک عمومی ریاضی و فیزیک (درسنامه)
قیمت:

324,000تومان

نویسنده:علیرضا عربشاهی

ناشر:راه اندیشه

افزودن به سبد خرید
راه اندیشه آزمون سراسری 1395 هنر
قیمت:

3,500تومان