نتیجه جستجو

استخدامی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:پژوهش از گروه مولفان آراه

ناشر:نشرآراه

افزودن به سبد خرید
بانک سوالات آموزش و پرورش   (عمومی ، اختصاصی ، تخصصی ) کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:فاطمه رادمند

ناشر:نشرآراه

افزودن به سبد خرید
کنکور اختصاصی  دانشگاه فرهنگیان  (هوش و استعداد معلمی  و تعلیم و تربیت اسلامی )
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:کاظم آرمان پور

ناشر:نشر جهش

افزودن به سبد خرید
آرمون استخدامی  متمرکز کشور آموزگار ابتدایی (4000تست طلایی)
قیمت:

590,000تومان

نویسنده:زرین-سعیدی شاد

ناشر:امیدانقلاب

افزودن به سبد خرید
آزمون استخدامی فرهنگ و معارف اسلامی
قیمت:

55,000تومان

نویسنده:مبینا شمس

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی بهداشت عمومی و آموزش بهداشت (عمومی تخصصی)
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:نسترن رنجبر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی پرستاری (عمومی تخصصی)
قیمت:

530,000تومان

نویسنده:زیور آزادی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی تامین اجتماعی و بیمه  ( کتاب موفقیت در آزمون های وکالت )
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:سمیه جنیدی جعفری

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی دبیر علوم تجربی
قیمت:

340,000تومان

نویسنده:سعیده اسعدیان

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی دبیر علوم تجربی - شیمی
قیمت:

340,000تومان

نویسنده:سعیده اسعدیان

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی دبیر علوم تجربی - فیزیک
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:سعیده اسدیان

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی دبیر علوم تجربی-زیست شناسی
قیمت:

330,000تومان

نویسنده:علی ذبیحی

ناشر:آئین طب

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی دبیر فیزیک
قیمت:

50,000تومان

نویسنده:لیلی صادقی زرینی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

395,000تومان

نویسنده:فاطمه نژاد قنبری - فریبا زمانی امیر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی رادیولوژی (عمومی وتخصصی)
قیمت:

600,000تومان

نویسنده:فاطمه نژاد قنبری - فریبا زمانی امیر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی علوم آزمایشگاهی (عمومی تخصصی)
قیمت:

500,000تومان

نویسنده:نسترن رنجبر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی مامایی ( عمومی تخصصی )
قیمت:

450,000تومان

نویسنده:امیداصلانی

ناشر:آئین طب

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی مدارک پزشکی ( کاردان و کارشناس بخش منشی بخش )
قیمت:

420,000تومان

نویسنده:فاطمه نژاد قنبری - فریبا زمانی امیر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی هوشبری (عمومی تخصصی)
قیمت:

430,000تومان

نویسنده:لاچین جعفری دوران-معصومه صادقی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

430,000تومان

نویسنده:فاطمه نژاد قنبری - فریبا زمانی امیر

ناشر:پرستش

افزودن به سبد خرید
آزمونهای استخدامی فوریت های پزشکی اورژانس (عمومی تخصصی)
قیمت:

400,000تومان

نویسنده:هوشنگ کاظمی زاده-رضا حسینی

ناشر:دانیال دامون

افزودن به سبد خرید
آزمونهای استخدامی نیروهای مسلح(ویژه کلیه نیروهای مسلح زمینی هوایی دریایی ارتش سپاه پاسداران نیروی انتظامی رانندگی)
قیمت:

12,000تومان

نویسنده:گروه طراحان

ناشر:چهارخونه

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته و مجموعه سوالات طبقه بندی شده ( دروس اختصاصی آزمون دانشگاه فرهنگیان )
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:جمعی از نویسندگان

ناشر:چهارخونه

افزودن به سبد خرید
آموزش نکته به نکته و مجموعه سوالات طبقه بندی شده حیطه اختصاصی آزمون استخدامی آموزش و پرورش
قیمت:

380,000تومان

نویسنده:معصومه صادقی

ناشر:آراه

افزودن به سبد خرید
آموزش و پرورش حیطه عمومی ( کتاب موفقیت در آزمون های استخدامی )
قیمت:

425,000تومان