نتیجه جستجو

زبان و ادبیات فارسی

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:کورت ونه گات

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
با عشق کورت ( نامه های عاشقانه ی کورت ونه گات )
قیمت:

68,000تومان

نویسنده:سیروس شمیسا

ناشر:میترا

افزودن به سبد خرید
بیان ( ویراست 4 )
قیمت:

60,000تومان

نویسنده:سیرجانی

ناشر:پیکان

افزودن به سبد خرید
بیچاره اسفندیار
قیمت:

295,000تومان

نویسنده:سیروس شمیسا

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
جادوی زبان
قیمت:

108,000تومان

نویسنده:جعفر مدرس صادقی

ناشر:مرکز

افزودن به سبد خرید
چشمهایش و ملکوت
قیمت:

110,000تومان

نویسنده:فرزام پروا

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
حافظ و رود جادو ( پیوند های ادبیات و روانکاوی )
قیمت:

185,000تومان

نویسنده:آلبر کامو

ناشر:نشر نو

افزودن به سبد خرید
خطاب به عشق  نامه های عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاسارس  دفتر اول
قیمت:

250,000تومان

نویسنده:آلبر کامو

ناشر:نشر نو

افزودن به سبد خرید
خطاب به عشق  نامه های عاشقانه آلبر کامو و ماریا کاسارس  دفتر دوم
قیمت:

500,000تومان

نویسنده:حسین پاینده

ناشر:نیلوفر

افزودن به سبد خرید
داستان کوتاه در  ایران 3 ( داستان های پسا مدرن )
قیمت:

325,000تومان

نویسنده:حسین پاینده

ناشر:نیلوفر

افزودن به سبد خرید
داستان کوتاه در ایران 1 ( داستان های رئالیستی و ناتورالیستی )
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:استاد سعید نفیسی-عبدالکریم جربزه دار

ناشر:اساطیر

افزودن به سبد خرید
سرچشمه تصوف در ایران
قیمت:

310,000تومان

نویسنده:احمد مدنی

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
سیمای صادق هدایت
قیمت:

225,000تومان

نویسنده:مهری بهفر

ناشر:نشر نو

افزودن به سبد خرید
شاهنامه ی فردوسی دفتر ششم 6 ( تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات )
قیمت:

800,000تومان

نویسنده:شمس الدین محمد شیرازی

ناشر:انتشارات دانشگاه تهران

افزودن به سبد خرید
غزل های حافظ شیرازی
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:شهاب الدین سهروردی

ناشر:مرکز

افزودن به سبد خرید
قصه های شیخ اشراق
قیمت:

92,500تومان

نویسنده:الکسا ندر یتایف پاول کروسانوف

ناشر:انتشارات سوره مهر

افزودن به سبد خرید
ما چگونه می نویسیم
قیمت:

345,000تومان

نویسنده:جین ریسمن - ویلفرد گرین - لیبر - مورگان - ویلینگهم

ناشر:نیلوفر

افزودن به سبد خرید
مبانی نقد ادبی
قیمت:

195,000تومان

نویسنده:ابوالقاسم فردوسی

ناشر:انتشارات سخن

افزودن به سبد خرید
مجموعه داستان های شاهنامه (داستان رستم و سهراب)
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:عباس ماهیار

ناشر:قطره

افزودن به سبد خرید
مرجع شناسی ادبی و روش تحقیق
قیمت:

46,000تومان

نویسنده:عبدالواسع نظامی باخرزی

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
مقامات جامی ( مقدمه تصحیح و تعلیقات )
قیمت:

160,000تومان

نویسنده:سیدمحمد سیدرضی

ناشر:نگاه نوین

افزودن به سبد خرید
هان به هوش باش
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:عبداللطیف تسوجی

ناشر:هرمس

افزودن به سبد خرید
هزار و یک شب دو جلدی
قیمت:

960,000تومان