نتیجه جستجو

تاریخ ایران و اسلام

مرتب سازی بر اساس :

نویسنده:مایکل آکش وورتی

ناشر:اساطیر

افزودن به سبد خرید
شمشیر ایران نادرشاه
قیمت:

350,000تومان

نویسنده:دکترسید ابوالقاسم فروزانی

ناشر:سمت

افزودن به سبد خرید
1780سلجوقیان از آغاز تا فرجام
قیمت:

190,000تومان

نویسنده:میرجلال الدین کزازی

ناشر:معین

افزودن به سبد خرید
پدر ایران داستانی برپایه سرگذشت کوروش بزرگ
قیمت:

62,000تومان

نویسنده:هانس یورگ نیس و پبتر هاینه

ناشر:ندای تاریخ

افزودن به سبد خرید
تاریخ مختصر میان رودان   از بین النهرین باستان تا عراق امروز
قیمت:

150,000تومان

نویسنده:اصغر شیرازی

ناشر:جهان کتاب

افزودن به سبد خرید
( ایرانیت ملیت قومیت ) جلداول
قیمت:

300,000تومان

نویسنده:اصغر شیرازی

ناشر:جهان کتاب

افزودن به سبد خرید
( ایرانیت ملیت قومیت جلد دوم 2 ) از 1320 تا 1357
قیمت:

220,000تومان

نویسنده:مارکس _ انگلس

ناشر:نشر قطره

افزودن به سبد خرید
10 ده مقاله از مارکس و انگلس
قیمت:

56,000تومان

نویسنده:روبرت صافاریان

ناشر:نشرمرکز

افزودن به سبد خرید
14 چهارده آبان روز آتش ( گفتگو با انقلاب )
قیمت:

85,000تومان

نویسنده:کریستین ژولین روبن

ناشر:حکمت

افزودن به سبد خرید
1400 سال پادشاهی در عربستان پیش از اسلام
قیمت:

240,000تومان

نویسنده:مسعود بهنود

ناشر:علم

افزودن به سبد خرید
275 روز بازرگان (ادامه دولتهای ایران از نویسنده کتاب از سیدضیاء تا بختیار)
قیمت:

825,000تومان

نویسنده:علیرضا شاپور شهبازی

ناشر:سفیران

افزودن به سبد خرید
the authoritative guide to persepolis راهنمای معتبر برای تخت جمشید
قیمت:

100,000تومان

نویسنده:توفیق فهد و دیگران

ناشر:ماهی

افزودن به سبد خرید
آتش در خاور نزدیک باستان ابعاد زبان شناسی باستان شناسی فنی و ادبی
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:هلن افشار

ناشر:جوانه توس

افزودن به سبد خرید
آتوسا دخترکورش بزرگ
قیمت:

280,000تومان

نویسنده:ویلیام شوکراس

ناشر:نشرذهن آویز

افزودن به سبد خرید
آخرین سفر شاه کتاب برگزیده سال 1387
قیمت:

600,000تومان

نویسنده:ویر گوردون چایلد

ناشر:انتشارات نگاه

افزودن به سبد خرید
آریایی ها
قیمت:

125,000تومان

نویسنده:محمدعلی جمالزاده

ناشر:نشر علم

افزودن به سبد خرید
آسمان و ریسمان
قیمت:

275,000تومان

نویسنده:محمدرضامحمودی

ناشر:اندیشمندان یزد

افزودن به سبد خرید
آشنایی اجمالی با تمدن مدرن غرب
قیمت:

5,000تومان

نویسنده:صفورا رهبری

ناشر:خوب

افزودن به سبد خرید
آقایان علیه آقایان (مافیای دربار با مشروطه خواه عاشق وطن چه کرد) بازپرسی 2
قیمت:

123,000تومان

نویسنده:احمدیوسف زاده

ناشر:انتشارات سوره مهر

افزودن به سبد خرید
آن بیست و سه نفر خاطرات خودنوشت
قیمت:

120,000تومان

نویسنده:میشل فوکو

ناشر:نشر نی

افزودن به سبد خرید
آیا قیام کردن بی فایده است ( گزیده ای از کوته نوشت ها درس گفتار ها و گفت و گو ها )
قیمت:

90,000تومان

نویسنده:محمود روح الامینی

ناشر:آگاه

افزودن به سبد خرید
آیین ها و جشن های کهن در ایران امروز ( نگرش و پژوهشی مردم شناختی )
قیمت:

95,000تومان

نویسنده:حبیب لاجوردی

ناشر:نشر نو

افزودن به سبد خرید
اتحادیه های کارگری و خود کامگی در ایران
قیمت:

240,000تومان